RUNDLL "Odmowa dostępu c:\windows\system32\yvaltcnn.dll"

Przeglądarki internetowe nie otwierają mi większości podanych stron choćby nawet allegro

podaje logi:

http://wklej.org/id/d3d37cd799 <------ComboFix

http://www.wklej.org/id/c4ed4ceeb6 <-------------HijackThis

Proszę o sprawdzenie logów

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\yvaltccn.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org