Rundll32.exe, 100% użycia procesora


(Slq Babe) #1

Użycie procesora cały czas 100%

i w procesach kilkanaście razy powtórzony proces Rundll32.exe

OTL http://wklej.org/id/605357/

Extras http://www.wklej.org/id/605358/


(Acorus) #2

Odinstaluj Przyspiesz Komputer,Ask Toolbar.Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt .Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.