Rundll32-program Proces Hosta systemu przestal dzialac


(Lesiu Krosno) #1

Dosc czesty ponoc blad. Program Proces hosta systemu Windows (Rundll32) przestal dzialac.

Umieszczam wyniki z Hijack This

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:20:25, on 2008-03-01

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program Files\Launch Manager\WButton.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\Gadu Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9d.exe

D:\Programy\hijach this\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.fujitsu-siemens.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [LaunchAp] "C:\Program Files\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HotkeyApp] "C:\Program Files\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LMgrVolOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSD.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program Files\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Wbutton] "C:\Program Files\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (NOXLATE) - file:///D:/AutoCAD%20LT%202000i%20Plk/InstFred.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FEB00742-8EF5-4F0C-8C8D-3E67D650C466}: NameServer = 192.168.0.1

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: WisLMSvc - TODO: - C:\Program Files\Launch Manager\WisLMSvc.exe

--

End of file - 5143 bytes

z gory dzieki za pomoc


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

W logu nic nie widzę


(Lesiu Krosno) #3

ale mi wyskakuje blad hosta jak przegladam foldery. Rundll32 przestal dzialac??

co zrobic


(Gutek) #4

Użyj programu HostsXpert i ustaw domyślne ustawienia plikowi hosts.