RustNT

Witam, od jakiegoś czasu Avast bardzo krzyczy, że znalazł wirus, którego nazwę opisałem w temacie. Cokolwiek bym nie zrobił, komunikat pojawia się ponownie. Spotkałem się już na tym forum z tematami dot. problemów z tym robactwem, ale postanowiłem założyć swój.

Oto log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:42:02, on 2009-08-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\RAMKontroler\RAMKontroler.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [RAMKontroler] C:\Program Files\RAMKontroler\RAMKontroler.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: ikowin32.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CF846F46-0F09-49AB-B8A2-E57E89D20430}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe


--

End of file - 4815 bytes

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego irytującego problemu.

W HijackThis zaznacz i Fix:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: ikowin32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

Daj loga z OTL.

OTL logfile created on: 2009-08-23 12:56:32 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.0.10.7 Folder = C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 2 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 6.0.2900.2180)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd


767,49 Mb Total Physical Memory | 486,34 Mb Available Physical Memory | 63,37% Memory free

1,46 Gb Paging File | 1,10 Gb Available in Paging File | 75,66% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 768 1536 [binary data]


%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 16,88 Gb Total Space | 0,60 Gb Free Space | 3,55% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 20,38 Gb Total Space | 4,11 Gb Free Space | 20,17% Space Free | Partition Type: NTFS

E: Drive not present or media not loaded

F: Drive not present or media not loaded

G: Drive not present or media not loaded

H: Drive not present or media not loaded

I: Drive not present or media not loaded


Computer Name: BAZA

Current User Name: Zielinski

Logged in as Administrator.


Current Boot Mode: Normal

Scan Mode: Current user

Company Name Whitelist: On

Skip Microsoft Files: On

File Age = 14 Days

Output = Standard

Quick Scan


[color=#E56717]========== Processes (SafeList) ==========[/color]


PRC - [2007-12-05 04:53:58 | 00,495,616 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

PRC - [2007-12-05 04:53:58 | 00,495,616 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

PRC - [2007-06-13 15:23:49 | 01,034,752 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\Explorer.EXE

PRC - [2009-02-05 23:08:45 | 00,081,000 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

PRC - [2007-04-05 14:11:52 | 00,619,520 | ---- | M] (Profilek.pl) -- C:\Program Files\RAMKontroler\RAMKontroler.exe

PRC - [2009-02-05 23:01:25 | 00,018,752 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

PRC - [2009-02-05 23:08:40 | 00,138,680 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

PRC - [2008-12-13 01:47:28 | 00,152,984 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

PRC - [2009-03-28 16:46:57 | 00,066,872 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

PRC - [2009-03-28 23:44:50 | 00,189,784 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\PnkBstrB.exe

PRC - [2004-08-04 01:44:30 | 00,013,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wscntfy.exe

PRC - [2009-02-05 23:08:26 | 00,254,040 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

PRC - [2009-02-05 23:06:04 | 00,352,920 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

PRC - [2009-02-06 18:39:29 | 00,227,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

PRC - [2008-10-28 18:45:02 | 00,098,816 | ---- | M] (Opera Software) -- C:\Program Files\Opera\opera.exe

PRC - [2009-08-23 12:54:32 | 00,514,048 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\OTL.exe


[color=#E56717]========== Win32 Services (SafeList) ==========[/color]


SRV - [2009-02-05 23:01:25 | 00,018,752 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe -- (aswUpdSv [Auto | Running])

SRV - [2007-12-05 04:53:58 | 00,495,616 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) -- C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe -- (Ati HotKey Poller [Auto | Running])

SRV - File not found -- -- (ATI Smart [Auto | Stopped])

SRV - [2009-02-05 23:08:40 | 00,138,680 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe -- (avast! Antivirus [Auto | Running])

SRV - [2009-02-05 23:08:26 | 00,254,040 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe -- (avast! Mail Scanner [On_Demand | Running])

SRV - [2009-02-05 23:06:04 | 00,352,920 | ---- | M] (ALWIL Software) -- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe -- (avast! Web Scanner [On_Demand | Running])

SRV - [2004-08-04 01:44:08 | 00,038,912 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\pchsvc.dll -- (helpsvc [Auto | Running])

SRV - [2008-03-25 21:38:24 | 00,217,088 | ---- | M] (Hewlett-Packard Co.) -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll -- (hpqcxs08 [On_Demand | Running])

SRV - [2008-03-25 22:27:36 | 00,135,168 | ---- | M] (Hewlett-Packard Co.) -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll -- (hpqddsvc [Auto | Running])

SRV - [2004-10-22 03:24:18 | 00,073,728 | ---- | M] (Macrovision Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe -- (IDriverT [On_Demand | Stopped])

SRV - [2008-12-13 01:47:28 | 00,152,984 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe -- (JavaQuickStarterService [Auto | Running])

SRV - [2008-02-28 12:53:18 | 00,043,520 | ---- | M] (Hewlett-Packard) -- C:\WINDOWS\System32\HPZinw12.dll -- (Net Driver HPZ12 [Auto | Running])

SRV - [2003-07-28 21:28:22 | 00,089,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE -- (ose [On_Demand | Stopped])

SRV - [2008-02-28 12:53:18 | 00,053,248 | ---- | M] (Hewlett-Packard) -- C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.dll -- (Pml Driver HPZ12 [Auto | Running])

SRV - [2009-03-28 16:46:57 | 00,066,872 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe -- (PnkBstrA [Auto | Running])

SRV - [2009-03-28 23:44:50 | 00,189,784 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\PnkBstrB.exe -- (PnkBstrB [Auto | Running])

SRV - [2009-08-23 12:47:06 | 00,412,544 | ---- | M] (Sysinternals - www.sysinternals.com) -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Ustawienia lokalne\Temp\VAMOBYCK.exe -- (vamobyck [On_Demand | Stopped])


[color=#E56717]========== Standard Registry (SafeList) ==========[/color][color=#E56717]========== Internet Explorer ==========[/color]


IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm


IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0


[color=#E56717]========== FireFox ==========[/color]


FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}:6.0.11

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: jqs@sun.com:1.0

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {eaf8a4ef-d221-45ca-9deb-d0934b45fa34}:1.3.0.3

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}:2.2.0.102

FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}:3.0.13FF - HKLM\software\mozilla\Firefox\extensions\\jqs@sun.com: C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2008-12-13 01:47:30 | 00,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.0.13\extensions\\Components: C:\Program Files\Mozilla Firefox\components [2009-08-05 12:37:48 | 00,000,000 | ---D | M]

FF - HKLM\software\mozilla\Mozilla Firefox 3.0.13\extensions\\Plugins: C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins [2009-08-05 12:37:49 | 00,000,000 | ---D | M]


[2008-11-29 12:07:04 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\mozilla\Extensions

[2008-11-29 12:07:04 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}

[2009-08-23 10:31:46 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\mozilla\Firefox\Profiles\pgzpy8x9.default\extensions

[2009-03-15 18:49:36 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\mozilla\Firefox\Profiles\pgzpy8x9.default\extensions\{eaf8a4ef-d221-45ca-9deb-d0934b45fa34}

[2009-08-23 11:31:08 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\mozilla firefox\extensions

[2009-08-05 12:37:49 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

[2009-03-12 18:33:04 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\mozilla firefox\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}

[2008-12-13 01:48:10 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Program Files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA}

[2009-08-05 12:37:41 | 00,023,032 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files\mozilla firefox\components\browserdirprovider.dll

[2009-08-05 12:37:41 | 00,134,648 | ---- | M] (Mozilla Foundation) -- C:\Program Files\mozilla firefox\components\brwsrcmp.dll

[2008-12-13 01:47:29 | 00,410,984 | ---- | M] (Sun Microsystems, Inc.) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npdeploytk.dll

[2007-09-06 20:02:54 | 00,098,304 | ---- | M] (DivX, Inc) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npDivxPlayerPlugin.dll

[2009-08-05 12:37:43 | 00,065,528 | ---- | M] (mozilla.org) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\npnul32.dll

[2008-06-11 23:45:28 | 00,103,792 | ---- | M] (Adobe Systems Inc.) -- C:\Program Files\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll

[2009-07-24 21:05:23 | 00,002,767 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\allegro-pl.xml

[2008-04-03 19:19:08 | 00,001,406 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\fbc-pl.xml

[2008-04-16 06:08:20 | 00,001,706 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\google.xml

[2007-03-31 19:11:54 | 00,000,917 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\merlin-pl.xml

[2006-06-03 18:43:22 | 00,000,858 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\pwn-pl.xml

[2008-03-28 23:36:04 | 00,001,183 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\wikipedia-pl.xml

[2007-01-05 13:40:56 | 00,001,683 | ---- | M] () -- C:\Program Files\mozilla firefox\searchplugins\wp-pl.xml


O1 HOSTS File: (742 bytes) - C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\Hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O2 - BHO: (JQSIEStartDetectorImpl Class) - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll (Sun Microsystems, Inc.)

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - No CLSID value found.

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe (ATI Technologies, Inc.)

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe (ALWIL Software)

O4 - HKLM..\Run: [ISUSPM Startup] C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe (InstallShield Software Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [ISUSScheduler] C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe (InstallShield Software Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [P17Helper] C:\WINDOWS\System32\P17.DLL ()

O4 - HKCU..\Run: [RAMKontroler] C:\Program Files\RAMKontroler\RAMKontroler.exe (Profilek.pl)

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: HonorAutoRunSetting = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption = 

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext = 

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1

O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1

O7 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)

O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)

O9 - Extra 'Tools' menuitem : Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (Microsoft Corporation)

O15 - HKLM\..Trusted Domains: 1 domain(s) and sub-domain(s) not assigned to a zone.

O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_11)

O16 - DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_11-windows-i586.cab (Java Plug-in 1.6.0_11)

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab (Shockwave Flash Object)

O16 - DPF: DirectAnimation Java Classes file://C:\WINDOWS\Java\classes\dajava.cab (Reg Error: Key error.)

O16 - DPF: Microsoft XML Parser for Java file://C:\WINDOWS\Java\classes\xmldso.cab (Reg Error: Key error.)

O18 - Protocol\Handler\http\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\OLE DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\http\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\OLE DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\OLE DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\https\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\OLE DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\ipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\OLE DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\OLE DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msdaipp\oledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:\Program Files\Common Files\SYSTEM\OLE DB\msdaipp.dll (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\mso-offdap11 {32505114-5902-49B2-880A-1F7738E5A384} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\OWC11.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Filter: - text/xml - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:\WINDOWS\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

O20 - Winlogon\Notify\AtiExtEvent: DllName - Ati2evxx.dll - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.dll (ATI Technologies Inc.)

O24 - Desktop Components:0 (Moja bieżąca strona główna) - About:Home

O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2008-11-28 21:00:16 | 00,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [NTFS]

O33 - MountPoints2\{4bf16ed3-e257-11dd-ab42-95fad8b6e08a}\Shell\AutoRun\command - "" = pa39xth.cmd

O33 - MountPoints2\{4bf16ed3-e257-11dd-ab42-95fad8b6e08a}\Shell\explore\Command - "" = pa39xth.cmd

O33 - MountPoints2\{4bf16ed3-e257-11dd-ab42-95fad8b6e08a}\Shell\open\Command - "" = pa39xth.cmd

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck) - File not found

O34 - HKLM BootExecute: (autochk) - C:\WINDOWS\System32\autochk.exe (Microsoft Corporation)

O34 - HKLM BootExecute: (*) - File not found


[color=#E56717]========== Files/Folders - Created Within 14 Days ==========[/color]


[2009-08-23 12:54:27 | 00,514,048 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\OTL.exe

[2009-08-23 12:47:20 | 18,575,360 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\KIK

[2009-08-23 12:46:42 | 00,231,390 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\RootkitRevealer.zip

[2009-08-23 12:39:18 | 00,001,734 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Pulpit\HijackThis.lnk

[2009-08-23 12:39:18 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Trend Micro

[2009-08-23 12:39:06 | 00,812,344 | ---- | C] (Trend Micro Inc.) -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\HJTInstall.exe

[2009-08-23 11:31:31 | 00,047,744 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\soqwx32.sys

[2009-08-18 21:44:40 | 00,005,588 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\heaty;D.m3u

[2009-08-15 16:43:32 | 00,000,670 | ---- | C] () -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Pulpit\Cheat Engine.lnk

[2009-08-15 16:43:24 | 01,970,176 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\System32\d3dx9.dll

[2009-08-15 16:43:22 | 00,679,936 | ---- | C] (Generated by JEDI) -- C:\WINDOWS\System32\D3DX81ab.dll

[2009-08-15 16:43:19 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Cheat Engine

[2009-08-14 18:44:37 | 00,054,156 | -H-- | C] () -- C:\WINDOWS\QTFont.qfn

[2009-08-14 18:44:37 | 00,001,409 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\QTFont.for

[2009-08-14 12:45:06 | 00,000,000 | ---D | C] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Pulpit\Soulseek


[color=#E56717]========== Files - Modified Within 14 Days ==========[/color]


[2 C:\WINDOWS\*.tmp files]

[2009-08-23 12:59:50 | 00,047,744 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\soqwx32.sys

[2009-08-23 12:54:32 | 00,514,048 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\OTL.exe

[2009-08-23 12:49:16 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\SA.DAT

[2009-08-23 12:49:12 | 00,002,048 | --S- | M] () -- C:\WINDOWS\bootstat.dat

[2009-08-23 12:49:08 | 80,483,9424 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys

[2009-08-23 12:48:14 | 18,575,360 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\KIK

[2009-08-23 12:46:42 | 00,231,390 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\RootkitRevealer.zip

[2009-08-23 12:39:18 | 00,001,734 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Pulpit\HijackThis.lnk

[2009-08-23 12:39:10 | 00,812,344 | ---- | M] (Trend Micro Inc.) -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\HJTInstall.exe

[2009-08-21 09:38:22 | 00,002,206 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\wpa.dbl

[2009-08-20 19:05:19 | 00,054,156 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\QTFont.qfn

[2009-08-18 21:44:40 | 00,005,588 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Moje dokumenty\heaty;D.m3u

[2009-08-15 16:43:32 | 00,000,670 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Pulpit\Cheat Engine.lnk

[2009-08-14 18:44:37 | 00,001,409 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\QTFont.for

[2009-08-14 11:16:54 | 00,001,374 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\imsins.BAK


[color=#E56717]========== LOP Check ==========[/color]


[2009-07-19 17:49:14 | 00,000,000 | RH-D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji

[2008-12-06 12:35:22 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ashampoo

[2009-02-10 15:28:21 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Blizzard

[2008-12-10 11:44:13 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\D115

[2009-07-19 00:13:53 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Drumsite

[2009-03-28 16:46:42 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\id Software

[2009-08-22 12:44:31 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Soulseek

[2008-11-29 09:48:37 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Tlen.pl

[2009-08-23 11:14:22 | 00,000,000 | RH-D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji

[2008-11-29 15:30:15 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\Acreon

[2008-12-06 12:35:28 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\Ashampoo

[2008-11-29 11:56:18 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\DAEMON Tools

[2008-12-20 17:06:33 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\Gadu-Gadu

[2009-04-14 07:59:03 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\Hamachi

[2009-03-28 17:01:43 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\id Software

[2009-02-22 23:23:47 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\LG Electronics

[2009-08-22 16:18:04 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\mIRC

[2009-07-27 18:16:59 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu

[2008-11-29 09:16:55 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\Opera

[2009-03-14 18:33:39 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\teamspeak2

[2009-08-23 11:18:22 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\uTorrent

[2009-06-25 16:53:30 | 00,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\Zielinski\Dane aplikacji\yess

[2002-09-29 00:00:00 | 00,000,065 | RH-- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\desktop.ini

[2009-08-23 12:49:16 | 00,000,006 | -H-- | M] () -- C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT


[color=#E56717]========== Purity Check ==========[/color]< End of report >

Poniższe wklejasz w okienko OTL, dajesz run fix. po restarcie tworzysz nowego loga z OTL, którego wklejasz na forum.

:Processes

explorer.exe


:OTL

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - No CLSID value found.

O4 - HKLM..\Run: [P17Helper] C:\WINDOWS\System32\P17.DLL

O16 - DPF: DirectAnimation Java Classes file://C:\WINDOWS\Java\classes\dajava.cab (Reg Error: Key error.)

O16 - DPF: Microsoft XML Parser for Java file://C:\WINDOWS\Java\classes\xmldso.cab (Reg Error: Key error.)

O18 - Protocol\Handler\ipp - No CLSID value found

O18 - Protocol\Handler\msdaipp - No CLSID value found

O33 - MountPoints2\{4bf16ed3-e257-11dd-ab42-95fad8b6e08a}\Shell\AutoRun\command - "" = pa39xth.cmd

O33 - MountPoints2\{4bf16ed3-e257-11dd-ab42-95fad8b6e08a}\Shell\explore\Command - "" = pa39xth.cmd

O33 - MountPoints2\{4bf16ed3-e257-11dd-ab42-95fad8b6e08a}\Shell\open\Command - "" = pa39xth.cmd


:Reg

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\

mountpoints2]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

Advanced]

"SuperHidden"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

Advanced]

"Hidden"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

Advanced]

"ShowSuperHidden"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]

"CheckedValue"=dword:00000001

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

Advanced\Folder\SuperHidden\Policy\DontShowSuperHidden]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

Advanced\Folder\SuperHidden\Policy\DontShowSuperHidden]

@=""


:Commands

[emptytemp]

[start explorer]

[Reboot]

Po co usuwasz prawidłowy plik?

Poza tym tutaj jest rootkit jeszcze i nie wiem czy OTL to usunie. Do wklejenia tekie coś w OTL

Kliknij Run Fix. Potem dajesz nowy log z OTL.

Logi wklej na wklej.to a tutaj tylko link do wklejki.