Ruter internetowy


(ddoobbrryy) #1

Witam, czy dużo strace na szkości internetu mając zamiast4. 3 kreski zasięgu.


(Veers) #2

1 kreskę (to tyle jeśli chodzi o podaną ilość informacji)


(ddoobbrryy) #3

Co mam ci napisać spadł mi zasięg o 1 kreske i pytam czy ping mi wzrośnie.


(kowgli) #4

Pewnie tak. Więcej ciężko powiedzieć, bo rysowanie kresek jest czysto umowne. Nie wspominając o tym, że ping i szybkość zależy od wielu innych czynników prócz siły sygnału. Możesz mieć świetny sygnał i fatalny internet (jeśli jest np. przeciążony).