Rysowanie w programie "sketch up"


(Mario18gaw) #1

Witam. Nie wiem jak narysować dach czterospadowy w programie "sketch up". Niech ktoś pomoże