S u b i e k t 5

Zainstalowałem Subiekta 5 ale cały czas pisze abym zmienił parametr files.Mógłby ktoś mi wytłumaczyć o co chodzi?

Jaki system,poczytaj w pomocy programu o ustawieniu tego parametru files.

Wrzuć subiekt5 ,config.sys,config.nt i poczytaj:

http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl

Podejrzewam że trzeba zrobić wpis lub powiększyć files do jakiejś wartości w pliku config.sys w systemach do win98SE lub config.nt w NT do XP.

Przykład

FILES=50