s


(Kamilskor) #1

s


([alex]) #2
Dane:String;Dane:='open C:\opo.exe';

(Kamilskor) #3

s


([alex]) #4

Zainstaluj bibliotekę Jedi tam jest komponent dla RegularExpressions.


(Kamilskor) #5

nie wiem dlaczego ale ten komponent wywala mi całe delphi :confused:

Być może instaluje nie to, nie ma innego rozwiązania tego problemu?


([alex]) #6

Jest, ale taki sobie:

function Parse(var Str:String;const Delimeter:String):String;var P:Integer;begin:=Pos(Delimeter,Str);  if P0 then