Sądzę, że mój komputer to zombe. [sprawdzenie loga]

Dzisiaj wyskoczyło mi okienko z prośba o podanie hasła do strony którą pierwszy raz widzę na oczy. Zablokowałem internet i świętą trójcą wyłączyłem wszystkie nieznane mi procesy.

Oto mój log. Jeżeli jest coś czego nie wiem to proszę o pomoc.

Z góry dziękuję za pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:59:47, on 2007-09-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\Razer\Copperhead\razerhid.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\WhatPulse\WhatPulse.exe

C:\Program\Razer\Copperhead\razertra.exe

C:\Program\Razer\Copperhead\razerofa.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O1 - Hosts: 91.121.20.21 nprotect.ryl.com.my

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program\Razer\Copperhead\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [LifeChat] "C:\Program\Microsoft LifeChat\LifeChat.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\Program\WhatPulse\WhatPulse.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FFTI] C:\Documents and Settings\Ägaren\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\adrs3m4o.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\ffti.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /DestPath="C:\Documents and Settings\Ägaren\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles/adrs3m4o.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: World Community Grid Agent.lnk = C:\Program\WorldCommunityGrid\UD.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL4 - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL5 - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL501 - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL51 - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: spkrmon - Unknown owner - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


--

End of file - 6275 bytes

Log po restarcie komputera:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:17:02, on 2007-09-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\Razer\Copperhead\razerhid.exe

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\Microsoft LifeChat\LifeChat.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\WhatPulse\WhatPulse.exe

C:\Program\WorldCommunityGrid\UD.EXE

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\Razer\Copperhead\razertra.exe

C:\Program\Razer\Copperhead\razerofa.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\WorldCommunityGrid\ud_17356044.exe

C:\Program\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program\WorldCommunityGrid\ud_17356044_0.dir\WCGrid_AutoDock.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O1 - Hosts: 91.121.20.21 nprotect.ryl.com.my

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program\Razer\Copperhead\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [LifeChat] "C:\Program\Microsoft LifeChat\LifeChat.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\Program\WhatPulse\WhatPulse.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FFTI] C:\Documents and Settings\Ägaren\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\adrs3m4o.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}\ffti.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART /DestPath="C:\Documents and Settings\Ägaren\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles/adrs3m4o.default\extensions\{B13721C7-F507-4982-B2E5-502A71474FED}"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: World Community Grid Agent.lnk = C:\Program\WorldCommunityGrid\UD.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL4 - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL5 - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL501 - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: MySQL51 - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: spkrmon - Unknown owner - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


--

End of file - 6770 bytes

Usuń Hijackiem te wpisy:

Wrzuć jeszcze log z ComboFix

Mówisz - masz:

http://wklej.org/id/265cacdd29

Edit: Zaczynam pobierać jakieś certyfikaty z nieznanych mi stron:

http://img.wklej.org/images/51976ratuj-lodowce.png

Zastanawiają mnie też procesy: [liczba procesów]

START[45]>>15min>>[42]>>1h>>[42-43]

Pojawiają się procesy o nazwach:

UD.EXE, ud_17356044.exe

Czy to serwery?

Czy nie instalowałeś tego programu?

Bo te “UDy” należą do tego programu.

Poza tym nic podejrzanego nie widzę.

Jeśli chcesz, to możesz jeszcze użyć -->SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Może też chwilowo zainstalujesz i użyjesz SuperAntiSpyware -->http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=1870&t=82.

jessi

Nazwij temat konkretniej. Po co zamieszczasz zbędne tagi ??