Sagem my411x vs. Sagem my501x


(Lemurako) #1

Który z tych telefonów jest lepszy?