Same litery i cyfry


(Patrol) #1

Jak zrobić by jakaś fukcja w PHP sprawdzała czy są same litery alfabetu angielskiego i cyfry?


(inż. Piniol) #2

Wyrażenia regularne:

<?php


if (ereg ("^[0-9a-zA-Z]*$", 'aaaa324324ąąąasdfdsf')) {

    echo "ok";

} else {

    echo "not ok";

}


?>

(Patrol) #3

Rozumiem że aaaa324324ąąąasdfdsf wkładamy w to zmienną lub stałą?

I jeszcze jedno [0-9a-zA-Z]*$. co to znaczy te a (0-9 a ) i czy możesz opisać resztę- będzie mi łatwiej zrozumieć?


(Pavobe Reg) #4

Rozdziel to sobie na 0-9, a-z i A-Z, widzisz różnicę? :slight_smile:


(inż. Piniol) #5

Tak, pod ciąg znaków wstawiasz zmienną, co do reszty to np.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra%C5%BCenie_regularne


(Patrol) #6

if (ereg ("^[0-9a-zA-Z]*$", ‘$_POST[login]’)) $blad.='Login może składać się tylko z liter angielskiego alfabetu i cyfr!

';

Nie działa :frowning:


(inż. Piniol) #7

ehhh…

if (!ereg ("^[0-9a-zA-Z]*$", '$_POST[login]')) $blad.='Login może składać się tylko z liter angielskiego alfabetu i cyfr!
';

(Patrol) #8

Nadal nie działa.


(L337 Crew) #9

Dziwisz się? Poczytaj o tworzeniu stringów. Pierwszy lepszy kurs php.

‘$_POST[login]’

zastąp

$_POST[‘login’]

if (!ereg ("^[0-9a-zA-Z]*$", $_POST['login'])) $blad.='Login może składać się tylko z liter angielskiego alfabetu i cyfr!
';

(Patrol) #10

Jesteś de best :smiley:


(Airborn) #11

preg_metch() powinien się szybciej wykonywać, w ogóle wszystkie funkcje wyrażeń regularnych w oparciu o PERLa powinny działać szybciej