Samo sortująca się tabela HTML


(grzegorion) #1

Witam,


(rycerz2000) #2

kod sql (do utworzenia tabeli w bazie danych)

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `druzyny` (
  `druzyna` varchar(50) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  `mecze` int(50) NOT NULL,
  `punkty` int(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`druzyna`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

index.php (dodaj w pliku w którym chcesz wyświetlić, plik ma mieć rozszerzenie .php)

<?php
require_once('inc.php');
$zap = mysql_query("SELECT * FROM druzyny ORDER BY punkty DESC");
echo '<table border="1">
<tr><td style="width: 30mm;">Drużyna</td><td style="width: 6mm;">Mecze</td><td style="width: 6mm;">Punkty</td></tr>';
while($wiersz = mysql_fetch_array($zap))
{
  echo '<tr><td>'.$wiersz['druzyna'].'</td><td>'.$wiersz['mecze'].'</td><td>'.$wiersz['punkty'].'</td></tr><br/>';
}
echo '</table>';
?>

plik inc.php (zamieniasz dane w $user, $pass, $host, $db)

<?php
	$user = 'uzytkownik';
	$pass = 'haslo';
	$host = 'host';
	$db = 'baza_danych';
	$con = mysql_connect($host, $user, $pass) or die(mysql_error());
	mysql_select_db($db, $con) or die("Nie znaleziono takiej bazy danych!");
?>

Z użyciem bazy danych mysql. Dane będziesz zmieniał w bazie.