Samoczynne restarty komputera, spy&adware. Log silentrun


(Mail To Me) #1

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:(adam9870) #2

Log masz ok.

Start => uruchom => eventvwr => pokaż (zrób screena) szczegóły błędó oznaczonych na czerwono; o typie Aplication error lub system error; występujących ostatnio.

Użyj http://www.idg.pl/ftp/pc_9705/ATF.Cleaner..html i przeczyść all files temp.