Samoczynny restart kompa. Proszę o pomoc

Witam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:30:00, on 2006-03-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Programy\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\Programy\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\kxmixer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe

C:\Programy\Skype\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Programy\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Programy\WLAN\802.11 Wireless LAN\WlanMonitor.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programy\Avant Browser\avant.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

D:\Picasso\Logi\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Programy\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Programy\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kX Mixer] C:\WINDOWS\system32\kxmixer.exe --startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Programy\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: Configuration & Monitor Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Programy\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programy\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://C:\Programy\LeechGet 2004\\Parser.html

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Programy\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Programy\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - C:\Programy\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Programy\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://C:\Programy\LeechGet 2004\\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://C:\Programy\LeechGet 2004\\AddUrl.html

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Programy\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Programy\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} - http://creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15.cab

O16 - DPF: {2F003D51-39FD-4D18-9016-95CF70B92ABE} - http://download.movienetworks.com/install/US/altpmtscab.cab

O16 - DPF: {6AA85413-165C-4200-8154-71166077B22E} - http://scripts.dlv4.com/binaries/IA/sysiasvc32_EN_XP.cab

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B626BA08-9752-40C6-B206-6FF994EBDE0E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.1

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"AtiTrayTools" = ""C:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe"" ["Ray Adams"]

"Skype" = ""C:\Programy\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Resume copy" = "copyfstq.exe /startup" [null data]

"ATIPTA" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"" ["ATI Technologies, Inc."]

"Anti-Blaxx Manager" = "C:\Programy\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe" [null data]

"KAVPersonal50" = ""C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"RemoteControl" = "C:\Programy\PowerDVD\PDVDServ.exe" ["Cyberlink Corp."]

"MULTIMEDIA KEYBOARD" = "C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe" ["Netropa Corp."]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"WinampAgent" = "C:\Programy\Winamp\winampa.exe" [null data]

"kX Mixer" = "C:\WINDOWS\system32\kxmixer.exe --startup" ["Eugene Gavrilov"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = "SSVHelper Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A4D78B20-6E05-1069-8758-4E73FD83DEAD}" = "QCopy"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "dropcpyr.dll" [null data]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

===========================================

Picasso-89 jesteś starym userem tego forum a nie wiesz jakie panuja tu zasady :?

Gdzie jest opis problemu

Źle zatytułowany temat

Zmień to => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego

Log z Silenta nie jest pełny - poczekaj aż wyskoczy komunikat, że log skończony :slight_smile:

A co do Hijacka to usuń te wpisy:

"Silent Runners.vbs", revision 41, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"AtiTrayTools" = ""C:\Programy\ATI Tray Tools\atitray.exe"" ["Ray Adams"]

"Skype" = ""C:\Programy\Skype\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""D:\Picasso\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Resume copy" = "copyfstq.exe /startup" [null data]

"ATIPTA" = ""C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"" ["ATI Technologies, Inc."]

"Anti-Blaxx Manager" = "C:\Programy\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe" [null data]

"KAVPersonal50" = ""C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"RemoteControl" = "C:\Programy\PowerDVD\PDVDServ.exe" ["Cyberlink Corp."]

"MULTIMEDIA KEYBOARD" = "C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe" ["Netropa Corp."]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"WinampAgent" = "C:\Programy\Winamp\winampa.exe" [null data]

"kX Mixer" = "C:\WINDOWS\system32\kxmixer.exe --startup" ["Eugene Gavrilov"]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = "AcroIEHlprObj Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = "SSVHelper Class" [from CLSID]

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A4D78B20-6E05-1069-8758-4E73FD83DEAD}" = "QCopy"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "dropcpyr.dll" [null data]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\MICROS~1\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{0E6C58A9-F592-4862-B35F-CA45E24003B3}" = "CloneCD"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\CloneCD\ElbyVCDShell.dll" ["Elaborate Bytes"]

"{4CCEFB41-18FA-11D3-9EF3-00A0C9E897FD}" = "CorelDRAW Shell Extension Component"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Corel\Corel Graphics 11\DRAW\CDRVIEWER\CrlShell110.dll" ["Corel Corporation"]

"{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]

"{E0D79305-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]

"{E0D79306-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]

"{E0D79307-84BE-11CE-9641-444553540000}" = "WinZip"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

LeechGet\(Default) = "{EBDF1F20-C829-14D1-8234-1420AF3E97A9}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\LeechGet 2004\ShellExtension.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

LeechGet\(Default) = "{EBDF1F20-C829-14D1-8234-1420AF3E97A9}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\LeechGet 2004\ShellExtension.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]

LeechGet\(Default) = "{EBDF1F20-C829-14D1-8234-1420AF3E97A9}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\LeechGet 2004\ShellExtension.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Programy\WinRAR\rarext.dll" [null data]

WinZip\(Default) = "{E0D79304-84BE-11CE-9641-444553540000}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAMY\WINZIP\WZSHLSTB.DLL" ["WinZip Computing LP"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Picasso\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "Picasso" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Picasso\Menu Start\Programy\Autostart

"Configuration & Monitor Utility" -> shortcut to: "C:\Programy\WLAN\802.11 Wireless LAN\WlanMonitor.exe" ["ATMEL"]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Kaspersky Anti-Hacker" -> shortcut to: "C:\Programy\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe /silence" ["Kaspersky Lab"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Programy\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 22

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Agent SAP, NwSapAgent, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\ipxsap.dll" [MS]}

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

HTTP SSL, HTTPFilter, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter" {"C:\WINDOWS\System32\w3ssl.dll" [MS]}

kavsvc, kavsvc, ""C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe"" ["Kaspersky Lab"]

Netropa NHK Server, nhksrv, "C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe" [null data]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS]Keyboard Driver Filters:

------------------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\

"UpperFilters" = INFECTION WARNING! "msikbd2k" ["Netropa Corporation"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 38 seconds, including 2 seconds for message boxes)

Sorki z przyzwyczajenia pisze jak pisałem, a pozatym mało widoczne to jest hehe.

Sorki jeszcze ale jak mam te wpisy wyrzucić ??(dla wyjaśnienia: nie zastanawiałem się nad tym :stuck_out_tongue: 8) :stuck_out_tongue: )

Zaznaczasz w HijackThis w/w wpisy i klikasz fix checked

Log jest ok

Picasso-89 widziałes moja notke