Samoczynny restart PC około 3:00 w nocy + LOG


(1blueinferno) #1

Otóż mam taki problem, około 3:00 w nocy komputer samoczynnie mi się restartuje (co mogę zaobserwować na wykresie uruchomienia w programie Kalendarz XP), co przeszkadza np. gdy ściągam pliki przez noc, gdyż ściąganie jest wtedy zatrzymane. Czym to może być spowodowane, co mogę zrobić, by temu zapobiec? Tu log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:27:09, on 2007-06-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Tools\Diskeeper\DkService.exe

D:\Safe PC\NOD32\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\Burn\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Safe PC\NOD32\nod32kui.exe

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte WB01GS Wireless USB Adapter\Installer\WINXP\GNConfig.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Tools\USDownloader\USDownloader.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Tools\Fast Launcher\fl.exe

D:\RAFA~1\winuptime\Windows Uptime.exe

D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Tools\Total Commander\TOTALCMD.EXE

D:\Players\foobar2000\foobar2000.exe

D:\AQQ\AQQ.exe

D:\Players\Last.fm\LastFM.exe

D:\Safe PC\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {140BD8E3-C167-11D4-B4A3-080000180323} - (no file)

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Tools\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Tools\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Safe PC\NOD32\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Tools\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: GN-WB01GS Utility.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte WB01GS Wireless USB Adapter\Installer\WINXP\GNConfig.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://D:\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Tools\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Tools\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Tools\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\Tools\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROD~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Tools\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Tools\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://toolbar.imageshack.us

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158965838326

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/snooker_2_0_0_31.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EEF9B59A-DEAB-48E2-B2C0-C0F3714ED51B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - D:\Tools\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Safe PC\NOD32\nod32krn.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Burn\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Proszę o pomoc.


(Tomasz Paziewski) #2

Może automatyczne aktualizacje??


(adam9870) #3

Korzystając z HijackThis możesz kosmetycznie usunąć trzy powyżej przedstawione wpisy.

Czy sam ustawiałeś te restrykcje? Jeśli nie to ten wpis również usuń.

  • sprawdź dysk

http://forum.strefabezpieczenstwa.pl/topics9/101.htm

  • sprawdź czy masz jakieś minidump'y, a jeśli tak to wklej zawartość najlepiej kilku

http://forum.strefabezpieczenstwa.pl/topics1/183.htm

  • sprawdź pamięć RAM

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=50125

  • sprawdź temperatury i napięcia

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=9809

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

  • dla wykluczenia syf wklej log z ComboFix. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić => nacisnąć klawisz Y => czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.

Ponadto proponuję usunąć Megaupload Toolbar ponieważ jest to Toolbar wątpliwej reputacji. Bowiem zbiera dane o użytkowniki i gdzieś je wysyła, nie wiadomo gdzie.


(1blueinferno) #4

Poradziłem sobie, dzięki tom4444444tom. Chodziło o automatyczne aktualizacje, które ustawione były na instalowanie się o 3:00. Jakby ktoś miał w przyszłości taki problem, wejdźcie w Panel Sterowania -> Aktualizacje automatyczne i tam można to ustawić. Dzięki również za chęci adam9870.