Samoistna zmiana nazy foldery Dokumenty Udostępnione


(Bartek55 1995) #1

Nazwałem pewien plik zdjęcia i zaraz po tym folder dokumenty udostępnione przyjął taką samą nazwę. Jak to zmienić?


(Piotrkijak) #2

Yyyy, przywracaniem systemu?