Samoistne ustawianie sie strony startowej w FF

Samoistnie jako strona startowa pojawia się : http://www.theprizeday.com/today.php

Log z OTL:

http://www.wklejto.pl/52110

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

jessi