Samoistnie otwierające się reklamy i strony

Witam

Proszę o pomoc samoistnie otwierające się strony i reklamy.

użyłem Farbar Recovery Scan Tool

http://wklej.org/hash/28afbc1c833/

http://wklej.org/id/1922616/

 

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Skanuj (Scan) i później Usuń (Cleaning).

Kliknij Skanuj (Scan) i pokaż nowy raport  FRST i Addition.

 

Mam problem z zainstalowaniem adwcleaner, wyskakuje komunikat " Wystąpił problem z aplikacją adwcleaner_5.031(5).exe i zostanie ona zamknięta"

Czy możesz pomóc w tej sprawie?

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hpts=1452240510z=1369ca54dff9f04b0f36b57gcz7wdo9o8z2ecw2g4gfrom=wpm01073uid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMX
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1419509693from=coruid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMXq={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hpts=1452240510z=1369ca54dff9f04b0f36b57gcz7wdo9o8z2ecw2g4gfrom=wpm01073uid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMX
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://isearch.omiga-plus.com/web/?type=dsts=1419509693from=coruid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMXq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-583907252-606747145-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://yoursites123.com/web?type=dsts=1452240510z=1369ca54dff9f04b0f36b57gcz7wdo9o8z2ecw2g4gfrom=wpm01073uid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMXq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-583907252-606747145-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hpts=1452240510z=1369ca54dff9f04b0f36b57gcz7wdo9o8z2ecw2g4gfrom=wpm01073uid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMX
HKU\S-1-5-21-583907252-606747145-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.yoursites123.com/?type=hpts=1452240510z=1369ca54dff9f04b0f36b57gcz7wdo9o8z2ecw2g4gfrom=wpm01073uid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMX
HKU\S-1-5-21-583907252-606747145-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://yoursites123.com/web?type=dsts=1452240510z=1369ca54dff9f04b0f36b57gcz7wdo9o8z2ecw2g4gfrom=wpm01073uid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMXq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-583907252-606747145-1417001333-1003 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://yoursites123.com/web?type=dsts=1452240510z=1369ca54dff9f04b0f36b57gcz7wdo9o8z2ecw2g4gfrom=wpm01073uid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMXq={searchTerms}
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=scts=1419509693from=coruid=HTS541080G9SA00_MPBDR0XKH8G7KMH8G7KMX
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [deskCutv2@gmail.com] - C:\Documents and Settings\Właściciel\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\yecmyb4e.default-1415205347015\extensions\deskCutv2@gmail.com = nie znaleziono
CHR HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [aoejbmmillcdifgagjpdlaamnalbielp] - C:\DOCUME~1\WACICI~1\USTAWI~1\DANEAP~1\nwhb-v9.4.15.crx [2014-03-06]
S4 WdMan; C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DWdMD\WdMan.exe [326656 2016-01-12] () [Brak podpisu cyfrowego]
S1 ccnfd_1_10_0_5; system32\drivers\ccnfd_1_10_0_5.sys [X]
U5 ewusbnet; C:\Windows\System32\Drivers\ewusbnet.sys [249600 2013-01-23] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
2016-01-26 14:13 - 2016-01-27 10:25 - 00000374 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\hosts.ics
2016-01-08 09:10 - 2016-01-08 13:57 - 00000000 ____ D C:\Program Files\WinZipper
2016-01-08 09:10 - 2016-01-08 09:10 - 00000000 ____ D C:\Documents and Settings\Właściciel\Dane aplikacji\WinZipper
2016-01-08 09:09 - 2016-01-12 12:39 - 00000000 ____ D C:\Program Files\SFK
2016-01-08 09:08 - 2016-01-08 09:09 - 00000000 ____ D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DWdMD
2016-01-08 09:08 - 2016-01-08 09:08 - 00000146 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
2016-01-04 20:38 - 2016-01-08 09:07 - 00000000 ____ D C:\Program Files\TDataDld
2016-01-04 20:09 - 2016-01-04 20:09 - 00000030 _____ C:\AVScanner.ini
2016-01-04 20:09 - 2016-01-04 20:09 - 00000000 ____ D C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\McAfee
2015-05-22 15:31 - 2015-05-25 20:46 - 0008013 _____ () C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\iforex.config
2014-03-06 11:42 - 2014-03-06 11:42 - 0686631 _____ () C:\Documents and Settings\Właściciel\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\nwhb-v9.4.15.crx
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Pokaż raport z usuwania Fixlog.

 

Raport FRST po skanowaniu adwcleaner

 

http://wklej.org/hash/d392a101a80/

Wyskakuje komunikat, że Plik fixlist.txt nie został znaleziony.

Gdzie go mam zapisać, bo może coś źle robię?

Raport z usuwania Fixlog

 

http://wklej.org/id/1922761/

 

 

Raport z FRST

http://wklej.org/id/1922767/

 

Co teraz mam zrobić, pomoże ktoś?

 

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

2016-01-28 15:14 - 2016-01-28 15:14 - 00004239 _____ C:\fixlist.txt.txt
2016-01-28 14:47 - 2016-01-28 14:49 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2016-01-26 16:57 - 2016-01-26 16:57 - 00000001 _____ C:\WINDOWS\system32\pl.html
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Napraw (Fix). Skasuj folder C:\FRST

Bardzo dziękuje za pomoc.