Samowłaczajaca sie strona

http://www.popentertain.com/ch/as/sec5-wlas/

Po dłuższej walce z wirusem SPYWAREQUAKE nadal otwiera mi sie ta strona pomimo właczonych innych.

Jak sie tego pozbyc?

Jak dla mnie potrzebny tutaj jest log z Hijack This. Ale nie wiem czy jest konieczny

wklej loga :

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

ok.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:36:51, on 2006-04-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe

C:\WINDOWS\system32\mssearchnet.exe

C:\PROGRA~1\softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

C:\PROGRA~1\softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe

C:\PROGRA~1\softwin\BITDEF~1\bdswitch.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\PROGRA~1\EUROBA~1\erobar.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

F:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\System\panels\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] c:\PROGRA~1\softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\PROGRA~1\softwin\BITDEF~1\bdnagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "C:\PROGRA~1\softwin\BITDEF~1\bdswitch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Startup: Eurobarre.lnk = C:\Program Files\eurobarre\eb.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\PROGRA~1\STARDO~1\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1652A319-0275-43E1-AAD9-2E72E5BAC8AA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1652A319-0275-43E1-AAD9-2E72E5BAC8AA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - c:\Documents and Settings\darek\Ustawienia lokalne\Temp\WZSE0.TMP\PavShld\PAVPRSRV.EXE (file missing)

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Windows Log - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Złączono Posta : 11.04.2006 (Wto) 21:38

czytając inne posty troche powywalałem na własna rekę ale chyba bezpiecznie.

Chyba każdy log rozpartuje się od nowa i nie wiem ale chyba nie można ich porównywać

.aha jeszcze jedno ta stronka załącza sie zawsze po wczesniejszym wyskoczeniu okienka ( trójkąt żółty) w prawym dolnym rogu z ostrzeżeniem ze mam jakies spyware…