Samsung SGH-x680 (internet)

Jak zablokować internet w tym modelu telefony? Na jednym z przycisków jest automatycznie ustawione nawiązanie połączenia z internetem, co chwile się to włącza i nie wiem jak sie tego pozbyć. :expressionless: Ave.