Sasser?

Witam, mam pewien problem. Od dłuższego czasu komputer sam restartuje się po wyskoczeniu komunikatu błędu. W dodatku po wyskoczeniu błędu zostaje pozbawiony praw administratora, jak i możliwości wyłączenia komputera. Wiem że Google nie boli i tam mógłbym znaleźć rozwiązanie mojego problemu, ale szukałem już wszędzie, skanowałem wszystkim czym sie da, próbowałem samu usunąć to cholerstwo, ale nigdzie nie moge tego znaleźć. Nie ma go w Menedżerze zadań. Nigdzie… Pomóżcie bo już nie wytrzymuje z tym. System operacyjny to Windows XP sp3. Póki co radze sobie komendą shutdown -a.

Logi z Hijack

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\Fabio&Karola\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Fabio&Karola\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Fabio&Karola\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.conduit.com/?SearchSource … =CT1098640

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.1\iobitToolbarIE.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - (no file)

O2 - BHO: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.1\iobitToolbarIE.dll

O2 - BHO: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O2 - BHO: (no name) - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: free-downloads.net - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - (no file)

O3 - Toolbar: Conduit Engine - {30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D} - C:\Program Files\ConduitEngine\ConduitEngine.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - (no file)

O3 - Toolbar: IObit Toolbar - {0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F} - C:\Program Files\IObit Toolbar\IE\4.1\iobitToolbarIE.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [searchSettings] “C:\Program Files\Common Files\Spigot\Search Settings\SearchSettings.exe”

O4 - HKLM…\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [AlcoholAutomount] “C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\AxAutoMntSrv.exe” -automount

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe”

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/v … .2.5.7.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 5815683843

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs:

O20 - Winlogon Notify: reset5c - reset5c.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

określenie “skanowałem wszystkim czym się da” nie wiele mówi. Proponuje wykonanie skanu za pomocą:

1 - http://www.dobreprogramy.pl/Kaspersky-R … 12771.html.

2 - http://www.instalki.pl/programy/downloa … iveCD.html.

Są to obrazy ISO - samo uruchamiające się z płyt CD.

Jeżeli podejrzewasz, że masz Sassera, można skorzystać z tego opracowania G DATA - http://www.zoom.idg.pl/ftp/pc_2905/Szcz … .A.AI.html

Jeśli to ten wirus to zapoznaj się z tym tematem [http://www.searchengines.pl/Blaster-Sas … __p__65395](http://www.searchengines.pl/Blaster-Sasser-Cycle-t87133.html/page view findpost p 65395) Dzisiaj nie podajemy już logów HJT ale ponieważ widać w logu

Proszę podać logi OTL Instrukcja otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

http://www.symantec.com/content/en/us/g … Sasser.exe

Spróbuj usunąć za pomocą tego narzędzia ^^.