SATA w DOS ( gcdrom.sys )


(Kontakt) #1

Hej, aby obsłużyć SATA w DOS potrzebuje pliku gcdrom.sys, mam go.

http://help.fdos.org/en/hhstndrd/base/gcdrom.htm

I teraz, chce wejść do DOS, startuje z mojej płytki CD ( która jest boot ), a on pyta się czy uruchomić HDD czy CD/DVD ( plik jo.sys ), wybieram CD/DVD, uruchamia się myszka ( mouse.com ) i volkov commander ( vc.com ), a następnie komunikat w stylu: NIE ZAINSTALOWANO NAPĘDU CD/DVD i oczywiście go nie widać, dlaczego?

  • model napędu to: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q

  • wpis w pliku config.sys :

[menu]

menuitem=CD, Uruchom komputer z CD.

menuitem=NOCD, Uruchom komputer bez CD.

menudefault=CD,0

menucolor=7,0

[CD]

DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD000 /C0

DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD001 /C1

DEVICE=GCDROM.SYS /D:MSCD002 /C2

device=himem.sys /testmem:off

device=oakcdrom.sys /D:mscd001

rem device=btdosm.sys

rem device=flashpt.sys

device=btcdrom.sys /D:mscd001

rem device=aspi2dos.sys

rem device=aspi8dos.sys

rem device=aspi4dos.sys

rem device=aspi8u2.sys

device=aspicd.sys /D:mscd001

[NOCD]

device=himem.sys /testmem:off

[COMMON]

files=10

buffers=10

dos=high,umb

stacks=9,256

devicehigh=ramdrive.sys /E 2048

lastdrive=z

device=display.sys con=(ega,,1)

country=048,852,country.sys

install=mode.com con cp prepare=((852) ega.cpi)

install=mode.com con cp select=852

install=keyb.com pl,,keybrd4.sys


(Pablo_Wawa) #2

A masz w pliku autoexec.bat wpis

MSCDEX.EXE /D:… ?


(Kontakt) #3

tak

plik autoexec.bat:

@ECHO OFF

mouse.com

vc.com

set EXPAND=YES

SET DIRCMD=/O:N

set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15

set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C

cls

call setramd.bat %LglDrv%

set temp=c

set tmp=c

path=%RAMD%;a;%CDROM%

copy command.com %RAMD% > NUL

set comspec=%RAMD%:\command.com

copy extract.exe %RAMD% > NUL

copy readme.txt %RAMD% > NUL

:ERROR

IF EXIST ebd.cab GOTO EXT

echo Please insert Windows 98 Startup Disk 2

echo.

pause

GOTO ERROR

:EXT

%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL

echo The diagnostic tools were successfully loaded to drive %RAMD%.

echo.

IF “%config%”==“NOCD” GOTO QUIT

LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /D:MSCD002 /L:%CDROM%

LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /D:MSCD001 /D:MSCD002

echo.

GOTO QUIT

:QUIT

echo To get help, type HELP and press ENTER.

echo.

rem clean up environment variables

set C


(Pablo_Wawa) #4

Już nie pamiętam szczegółów, ale usuń może jeden dodatkowy parametr /D:xxxx z obu poleceń MSCDEX.EXE - może to pomoże?

Musisz obserwować komunikaty, może coś Ci one podpowiedzą (zmień ECHO OFF na ECHO ON).


(Kontakt) #5

W sumie EOT, działa po wpisie w autoexec.bat słowa: MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /D:MSCD001 /D:MSCD002

Pablo_Wawa , dobrze namierzyłeś, dzięki :slight_smile:

p.s.

z “innymi” wpisami się gryzie, ten kod w autoexec.bat nie działał:

@ECHO OFF

mouse.com

MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /D:MSCD001 /D:MSCD002 - dopisałem

vc.com

set EXPAND=YES

SET DIRCMD=/O:N

set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15

set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C

cls

call setramd.bat %LglDrv%

set temp=c

set tmp=c

path=%RAMD%;a;%CDROM%

copy command.com %RAMD% > NUL

set comspec=%RAMD%:\command.com

copy extract.exe %RAMD% > NUL

copy readme.txt %RAMD% > NUL

:ERROR

IF EXIST ebd.cab GOTO EXT

echo Please insert Windows 98 Startup Disk 2

echo.

pause

GOTO ERROR

:EXT

%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL

echo The diagnostic tools were successfully loaded to drive %RAMD%.

echo.

IF “%config%”==“NOCD” GOTO QUIT

LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /D:MSCD002 /L:%CDROM%

LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /D:MSCD001 /D:MSCD002

echo.

GOTO QUIT

:QUIT

echo To get help, type HELP and press ENTER.

echo.

rem clean up environment variables

set C

A sam ten OK:

MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /D:MSCD001 /D:MSCD002


(Cr3do) #6

Kontynuuje temat, bo to działa nie na wyborze menu w config.sys, tylko na innym pliku autoexec.bat

menu-t504829.html?sid=0a10b5d7ee56476e0dd25b0ac55c0486#p3172933