Sbs2003 edycja jesień 2005


(si@tk@rz) #1

Po zainstalowaniu poprawnym serwera i podłączeniu klienta początkowo nie udało mi się go dołączyć do domeny. Wyłączyłem usługę Routing i dostęp zdalny i załapało, udało mi się dołączyć komputer do domeny. I w tym momencie całą pracownie dołączyłem do domeny i wszystko działało poprawnie. Gdy wszystko wyłączam uruchamiam na nowo serwer, po jego pełnym załadowaniu uruchamiam stacje kliencką. No i tutaj zaczynają się schody, jeśli jej się "chce" to uruchamia się bez problemu na konto w domenie. I wówczas wszystkie komputery nie mają z tym najmniejszego problemu.

Sytuacja komplikuje się gdy następnego dnia uruchamiam jak zwykle w pierwszej kolejności serwer następnie stacje kliencką to:

  1. Domena staje się niedostępna i nie może się zalogować. Tutaj rozwiązaniem jest uruchomienie na serwerze usługi Server. Tylko dlaczego ta usługa się sama nie uruchamia poprawnie?

  2. Po uruchomieniu tej usługi wyskakuje błąd 5, odmowa dostępu, za drugim razem gdy daje uruchom to się dopiero wtedy uruchamia i komputery klienckie się logują na konto w domenie bez problemu.

  3. Nie można załadować profilu i zostanie on utworzony na komputerze lokalnym - sytuacja ta występuje gdy po uruchomieniu serwera uruchomiła się usługa Server sama. Wówczas muszę ją wyłączyć, włączyć, przy czym próbuję ją uruchomić 2 razy. I albo można się zalogować albo muszę uruchomić cały serwer ponownie.

Poniżej przedstawię błędy i ostrzeżenia z podglądu zdarzeń

Podgląd zdarzeń

Usługa katalogowa

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	NTDS General

Kategoria zdarzenia:	Wykaz globalny 

Identyfikator zdarzenia:	1126

Data: 2010-05-26

Godzina: 11:45:38

Użytkownik: ZARZĄDZANIE NT\LOGOWANIE ANONIMOWE

Komputer:	SBS2005

Opis:

Usługa Active Directory nie może ustanowić połączenia z wykazem globalnym. 


Dane dodatkowe 

Wartość błędu:

1792 Podjęto próbę zalogowania, ale sieciowa usługa logowania nie została uruchomiona. 

Identyfikator wewnętrzny:

3200cd1 


Akcja użytkownika: 

Upewnij się, że wykaz globalny jest dostępny w lesie oraz jest osiągalny z tego kontrolera domeny. Możesz użyć narzędzia nltest, aby zdiagnozować ten problem.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

System

Usługa DHCP nie może zarejestrować się u Kontrolera usług. Wystąpił następujący błąd: 

Operacja ukończona pomyślnie. .


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dostawca czasu NtpClient: Wystąpił błąd podczas wyszukiwania serwera DNS ręcznie skonfigurowanej końcówki „time.windows.com,0x1”. Klient NtpClient ponowi próbę wyszukania serwera DNS za 15 min. Wystąpił błąd: Nieznana usługa. Nie można znaleźć usługi w podanym obszarze nazw. (0x8007277C)


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Usługa DHCP wykryła, że jest uruchamiana na kontrolerze domeny i że nie ma żadnych uwierzytelnień skonfigurowanych do użycia z rejestracjami dynamicznej usługi DNS zainicjowanymi przez usługę DHCP. Nie jest to zalecana konfiguracja zabezpieczeń. Uwierzytelnienia dla rejestracji dynamicznej usługi DNS można konfigurować, używając wiersza polecenia "netsh dhcp server set dnscredentials" lub za pomocą narzędzia administracyjnego DHCP. 


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Menedżer sterowania usługami próbował podjąć akcję korekcyjną (Uruchom usługę ponownie) po nieoczekiwanym zakończeniu usługi Instrumentacja zarządzania Windows, ale ta akcja nie powiodła się przy następującym błędzie: 

Jedno wystąpienie usługi już działa. .


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Usługa Server zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 

Odmowa dostępu. 


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Aplikacja

Usługa MS DTC nie może prawidłowo przetworzyć zdarzenia awansu/degradacji kontrolera domeny. Usługa MS DTC będzie kontynuowała pracę, używając istniejących ustawień zabezpieczeń. Szczegóły dotyczące błędu: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\adme\uiname.cpp:9280, Pid: 692

No Callstack,

 CmdLine: C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Usługa MS DTC nie może prawidłowo przetworzyć zdarzenia awansu/degradacji kontrolera domeny. Usługa MS DTC będzie kontynuowała pracę, używając istniejących ustawień zabezpieczeń. Szczegóły dotyczące błędu: %1


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

#50070: Nie można połączyć się z bazą danych STS_Config na SBS2005\SharePoint. Sprawdź informacje o połączeniu z bazą danych i upewnij się, że serwer baz danych jest uruchomiony.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

#50070: Nie można połączyć się z bazą danych STS_Config na SBS2005\SharePoint. Sprawdź informacje o połączeniu z bazą danych i upewnij się, że serwer baz danych jest uruchomiony.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

#50070: Nie można połączyć się z bazą danych STS_Config na SBS2005\SharePoint. Sprawdź informacje o połączeniu z bazą danych i upewnij się, że serwer baz danych jest uruchomiony.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dostawca, PerfProv, został zarejestrowany w obszarze nazw WMI, ROOT\CIMV2\MicrosoftHealthMonitor\PerfMon, ale nie określił właściwości HostingModel. Ten dostawca będzie działał za pomocą konta LocalSystem. To konto jest uprzywilejowane i dostawca może spowodować naruszenie zabezpieczeń, jeśli niepoprawnie spersonifikuje żądania użytkownika. Upewnij się, że dostawca został sprawdzony pod względem bezpieczeństwa i zaktualizuj właściwość HostingModel rejestracji dostawcy z kontem o możliwie najmniejszych uprawnieniach dla wymaganej funkcjonalności.   


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane konfiguracyjne biblioteki licznika wydajności "C:\WINDOWS\system32\infoctrs.dll" dla usługi "InetInfo" nie są zgodne z przechowywanymi w Rejestrze zaufanymi danymi o bibliotece licznika wydajności. Funkcje z kwestionowanej biblioteki nie będą traktowane jako zaufane.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

ISA Server detected routes through adapter Połączenie sieciowe that do not correlate with the network element to which this adapter belongs. For best practice, the address range of an ISA Server network should match the address ranges routable through the associated network adapter as defined in the routing table. Otherwise valid packets may be dropped as spoofed. (This alert may occur momentarily when you create a remote site network. You may safely ignore this message if it does not reoccur.) The address ranges in conflict are: 10.255.255.255-10.255.255.255;.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi

Aplikacja powodująca błąd svchost.exe, wersja 5.2.3790.1830, moduł powodujący błąd kernel32.dll, wersja 5.2.3790.1830, adres błędu 0x0010568c.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

System Windows nie może określić nazwy kontrolera domeny tej sieci komputerowej. (Określona domena nie istnieje lub nie można się z nią skontaktować. ). Przetwarzanie zasad grupy zostało przerwane.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Nie można odczytać danych wydajności z usługi Server. W tej próbce nie zostaną zwrócone dane wydajności usługi Server. Zwrócony kod stanu jest w pierwszych danych DWORD w sekcji danych. IOSB.Status jest w drugich danych DWORD a IOSB.Information jest w trzecich danych DWORD.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Process INETINFO.EXE (PID=1436). Topology Discovery failed, error 0x8007077f. 


For more information, click http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.