Scala, przyjmowanie liczb w trybie konsolowym

Na pierwszą myśl napisałem to tak:

var n: Int = 0

try {

      n = scala.io.Source.stdin.getLine(0).toInt

    } catch {

      case nfe: java.lang.NumberFormatException => println("Musisz podać liczbę...")

      case e: Exception => println("Nieznany błąd")

    }

Widać że wychodzi to trochę długo (jeszcze nie dodałem pętli, żeby jeszcze raz prosiło w razie błędu).

Nie da się trochę szybciej i ładniej?

http://lampsvn.epfl.ch/trac/scala/brows … sole.scala

jest tam readInt();

[alex], Zauważ że to praktycznie chroni tylko przed pustym stringiem.

Metoda toInt wykonana na Stringu który jest literami zwraca właśnie NumberFormatException

Czyli to i tak nie pomaga jeśli chcę wyłapać, że ktoś wpisał litery.

Jako że scala nie ma break i continue, poradziłem sobie rekurencją:

def myReadInt(): Int = {

  var n: Int = 0

    try{

      n = readInt

    } catch {

      case nfe: java.lang.NumberFormatException => 

        println("Przyjmuję tylko liczby!");

        n = myReadInt;

      case e: Exception => 

        println("Nieznany błąd");

        n = myReadInt;

    }

    return n

}

No to skorzystaj ze scaner’a javy.

masz tam funkcję:

hasNextInt();

oraz

NextInt();