Scalanie komentarzy w MS Word


(mrduck89) #1

Mam 15 stron dokumentu .doc. W nim 20 komentarzy. Chciałbym zobaczyć tylko tekst, który zawarty jest w komentarzach wstawionych do dokumentu. Czy jest taka możliwość?