Schematy blokowy do programu


(Yonagold) #1

Witam, jak narysować schemat blokowy(te cegiełki :slight_smile: )do takiegoż programu(C++):

#include 


using namespace std;


float funkcja(int nn, float xx)

{

  if(nn==0)

    return 1;

  else if(nn==1)

    return xx;

  else

    return ((2*nn-1)*funkcja(nn-1,xx)-(nn-1)*funkcja(nn-2,xx))/nn;

};


int main()

{

  int n;

  float x;

  cout<<"Podaj n: ";

  cin>>n;

  cout<<"Podaj x: ";

  cin>>x;

  cout<<"Wynik wynosi: "<
  system("pause");

}

Pozdrawiam


(Kamil I 2006) #2

Zaczynasz robienie schematu od funkcji main(), a tam grze sie wywołuje funkcja() robisz w tym miejscu schemat tej funkcji.