Sciaganie


(Szfagier5) #1

problem ma ze sciaganiem z netu roznych zeczy przez moja przegladarke (mozilla firefox) ,a konkretniej to jak sciaga mi dane pliki to przerywa w polowie albo sciagnie np 1 mb z 40 a no i taki sam problem jest z akualizacja zawsze nie do konca sie aktualizuje

mam teraz na kompie spybota i ad-awere a firewall wylaczony

napiszcie jak mam to naprawic bo mozliwe ze inne przegladarki dzialaja dobrze (ale nie probowalem ) a mozilla moim zdanie jest najlepsza i nie chce zmieniac na inna

z gory dzieki za pomoc


(Eden 18) #2

Na początek daj log


(Szfagier5) #3

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:20:32, on 2005-05-22

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\WINDOWS\Integrator.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Encyklopedia Gier 2005\Encyklopedia.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\szfagier \Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com/start.shtml

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://search.qsrch.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Quick! - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD67B79CAF2C} - C:\PROGRA~1\quickbar\quickbar.dll (file missing)

O2 - BHO: PrintMe - {97387E2B-B2FA-4E4A-A607-F3B5C134F71C} - C:\Program Files\EFI\PrintMeToolbar\htpmcap.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O2 - BHO: (no name) - {ED103D9F-3070-4580-AB1E-E5C179C1AE41} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: PrintMe - {97387E2B-B2FA-4E4A-A607-F3B5C134F71C} - C:\Program Files\EFI\PrintMeToolbar\htpmcap.dll

O3 - Toolbar: Quick! - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD67B79CAF2C} - C:\PROGRA~1\quickbar\quickbar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Save Flash - {4064EA35-578D-4073-A834-C96D82CBCF40} - C:\Program Files\Pilot Group LLC\Save Flash 2.4.20\SaveFlash.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [WinSecured32] ssmr.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ControlAd] C:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [spyware X-terminator Control Center] C:\PROGRA~1\STOMPS~1\SPYWAR~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [sms System32] SmsSystem32.exe

O4 - HKLM..\Run: [RecycleSTR] msreg32.exe

O4 - HKLM..\Run: [Print Driver] SAgent.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\STOMPS~1\SPYWAR~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Update Machine] explorer.exe

O4 - HKLM..\Run: [Local Service] spoolsp.exe

O4 - HKLM..\Run: [HLL Data Parameter] hllcxpa.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\STOMPS~1\SPYWAR~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [AltnetPointsManager] c:\program files\altnet\points manager\points manager.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM..\RunServices: [Local Service] spoolsp.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [NvCplScan] nvsc32.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [HLL Data Parameter] hllcxpa.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Update Machine] explorer.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [WinSecured32] ssmr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Print Driver] SAgent.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [sms System32] SmsSystem32.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [RecycleSTR] msreg32.exe

O4 - HKCU..\Run: [Windows Registry Repair Pro] C:\Program Files\3B Software\Windows Registry Repair Pro\RegistryRepairPro.exe 4

O4 - HKCU..\Run: [NvCplScan] nvsc32.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\RunServices: [Local Service] spoolsp.exe

O4 - HKCU..\RunServices: [HLL Data Parameter] hllcxpa.exe

O4 - Startup: AntiCrash.lnk = C:\Program Files\Dachshund Software\AntiCrash\AntiCrash.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111191113457} - file://c:\ied_s7.cab

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{37EDD1FD-EF78-4966-B3BC-BB623DFA5E73}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe


(Gutek) #4

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono - odinsatluj programy a foldery ręcznie skasuj.

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Brakuje antywirusa, firewalla i SP! !!


(Szfagier5) #5

a wec tiak to je moje log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:54:48, on 2005-05-23

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\WINDOWS\Integrator.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Documents and Settings\KONRAD 2\Pulpit\HijackThis.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://my.freeze.com/start.shtml

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PrintMe - {97387E2B-B2FA-4E4A-A607-F3B5C134F71C} - C:\Program Files\EFI\PrintMeToolbar\htpmcap.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: PrintMe - {97387E2B-B2FA-4E4A-A607-F3B5C134F71C} - C:\Program Files\EFI\PrintMeToolbar\htpmcap.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD67B79CAF2C} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [WinSecured32] ssmr.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ControlAd] C:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [spyware X-terminator Control Center] C:\PROGRA~1\STOMPS~1\SPYWAR~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\STOMPS~1\SPYWAR~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\STOMPS~1\SPYWAR~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [Windows Registry Repair Pro] C:\Program Files\3B Software\Windows Registry Repair Pro\RegistryRepairPro.exe 4

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Startup: AntiCrash.lnk = C:\Program Files\Dachshund Software\AntiCrash\AntiCrash.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{37EDD1FD-EF78-4966-B3BC-BB623DFA5E73}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

a co o antivirow itd. to z leksza jestem zdziwiony bo mam spybot ad-awere(pelnego)

i do wczoraj kasperskiego 2004 ktory byl przeciesz caly czas uaktualniany

ale spoko dzieki za ocenienie loga ,a nio i co z tym nowym :stuck_out_tongue:


(Damian) #6

Do wywalenia w hijacku to:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {4E7BD74F-2B8D-469E-C0FF-FD67B79CAF2C} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [WinSecured32] ssmr.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ServeAd] C:\Program Files\Windows ServeAd\WinServAd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows ControlAd] C:\Program Files\Windows ControlAd\WinCtlAd.exe


(Szfagier5) #7

oki dzieki bardzo temat jak najbardziej wyczerpany