Sciągnąłem motyw xp. jak go uruchomic


(Crx113) #1

witam. pobrałem motyw xp z http://browse.deviantart.com/customization/skins/windows/?order=24#catpath=customization/skins/windows/visualstyle&order=9 jak go teraz włączyc


(niezDarek) #2

poczytaj ten temat:

jak-instalowac-motywy-t225825.html


(deFco247) #3

Pobrane tematy musisz przenieść do folderu C:\WINDOWS\Resources\Themes

Rozpakowany styl wizualny ma postać pliku .msstyles

(plik styl wizualnego systemu Windows) oraz folderu Shell.

Dane trzeba przenieść do folderu o takiej samej nazwie jak plik .msstyles.

Np. zakładając, że ów plik nazywa się Royale, to umieszczamy go razem z folderem Shell w C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\

Tak ściągnięty temat potem możemy uruchomić w PPM na pulpicie->Właściwości->Wygląd