Script merger


Wie ktoś jak to rozwiązać użyłem script mergera żeby rozwiązał problem inny i rozwiązał ale zaś takie coś mi się pojawia