Secure32.html Co z tym zrobić?

Podczas skanowania wyskoczyło mi coś takiego " secure32.html " na przeglądarce internetowej i nie mogę zmienić strony statowej .

O co z tym chodzi i jak sie tego pozbyć.

Z góry dzięki za pomoc .

Andrzej

Wklej loga z HijakThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:53:42, on 2005-12-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

D:\Programy\Ocr\Ochraniacz\OPZTskaner.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Pobierania\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adberdr\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Skaner] D:\Programy\Ocr\Ochraniacz\OPZTskaner.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] D:\Programy\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\system32\paytime.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_16.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126205711257

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126207660287

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C996B22F-6B88-4361-BCE9-15A6DE30D461}: NameServer = 192.168.0.254

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Mam to samo. Kliknalem na link do strony o OTS Tibia i zainstalowało mi sie to badziewie. Dodatkowo jeszcze jakiś “Spy Sherif” i ze dwa inne ktorych nazw juz nie pamietam. W momencie było widać jak zmienia wpisy /najprawdopodobniej z poziomu Biosu, bo wyskoczyło na sekundę okienko takie samo jak przy uruchomionym Chkdsk/. Od razu wyłączyłem kompa i wyrzuciłem to co dało się wyrzucić. Następnie przejechałem się “Search and Destroy”. Znalazł ■■■■ ale nie dał rady zmienić wpisu http://www.Cool. Zainstalowałem szczepionkę G-data i potraktowałem nią kompa. Też znalazł jakiegoś trojana i go wyrzucił.

W efekcie po kliknięciu na internet mam komunikat, że system nie znalazł pliku ibm.00001.exe i nie może odnaleźć aplikacji. Znalazłem ten plik, ale został on zniszczony. Pieni mnie to, ale lepsze to niz jakiś ■■■■. Spróbuje jeszcze zlikwidować profil na którym to weszło. A na koniec najprawdopodobniej potraktuję system naprawą insalacji windy z dysku. wszystkie aktualizacje bedzie trzeba ściągać jeszcze raz, ale trudno.

Jeśli żaden program Ci tego nie da rady zlikwidować to poszukaj tego wpisu /polecene-szukaj pliku/ i go wywal. Acha. Potraktuj jeszcze najpierw kompa programem “cw.schreder” może to pomoże.

Inne rozwiązania - mile widziane.

Proszę o sprawdzenie powyższego loga .

 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:19:20, on 2005-12-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

D:\Programy\Ocr\Ochraniacz\OPZTskaner.exe

D:\Programy\WinPatrol\winpatrol.exe

D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Pobierania\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adberdr\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\Programy\Avast\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [skaner] D:\Programy\Ocr\Ochraniacz\OPZTskaner.exe

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [WinPatrol] D:\Programy\WinPatrol\winpatrol.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {18506D80-9B80-11D4-82C2-0080C8D7ED4A} (GameDesire Roulette) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/roulette_2_0_0_16.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … vSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 6205711257

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup … 6207660287

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{C996B22F-6B88-4361-BCE9-15A6DE30D461}: NameServer = 192.168.0.254

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Programy\Avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Programy\alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Juz Ok :wink:

Dzięki wielkie. Mnie pomogło od razu !

Czy usuwać folder który utworzył hijackthis?

Wielkie dzięki .

Jest ok.

zostaw :wink: ale kontrolnie daj log-a

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:58:56, on 2006-01-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

F:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\vdtask.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\windows\adtech2006a.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\Netsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Documents and Settings\Henryk Giszka\Pulpit\hijackthis[1]\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe “c:\program files\common files\microsoft shared\web folders\ibm00001.exe”

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM…\Run: [Virtual Drive] “C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\vdtask.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Friko Player] C:\Program Files\Friko Player\FrikoPlayer.exe -autorun

O4 - HKLM…\Run: [spySweeper] “C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe” /startintray

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe

O4 - HKLM…\Run: [winsync] C:\WINDOWS\system32\ywrrwc.exe reg_run

O4 - HKLM…\Run: [adtech2006] C:\windows\adtech2006a.exe

O4 - HKLM…\Run: [drsmartloadb] c:\drsmartloadb.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mpg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 4352713747

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{653908F7-9784-4906-83C9-222007391415}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O21 - SSODL: SysTray.Exbr - {6368D1FC-6F5C-4f1b-B164-E67214F678E9} - C:\WINDOWS\System32\fpnmoepa.dll

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - F:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Unknown owner - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe (file missing)

Przy uruchamianiu systemu pojawia mi sie komunikat o błedzie o treści:

System windows nie może odnaleźć pliku:C:\Program filesmicrosoft shared\web folders\ibm00001.exe

Potem otwiera się czysta strona /po nawiazniu polączenia z netem/ i dalej juz ok.

Dzięki za all i Najlepszego w Nowym Roku! :smiley:

 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:04:46, on 2006-01-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

F:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\vdtask.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\Netsrv.exe

C:\Documents and Settings\Henryk Giszka\Pulpit\hijackthis[1]\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM…\Run: [Virtual Drive] “C:\Program Files\FarStone\VirtualDrive\vdtask.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [APVXDWIN] “C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE” /s

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Friko Player] C:\Program Files\Friko Player\FrikoPlayer.exe -autorun

O4 - HKLM…\Run: [spySweeper] “C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe” /startintray

O4 - HKLM…\Run: [speedTouch USB Diagnostics] “C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe” /icon

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O12 - Plugin for .mpg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 4352713747

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{653908F7-9784-4906-83C9-222007391415}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates International Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe

O23 - Service: NoIPDUCService - Vitalwerks LLC - F:\Program Files\No-IP\DUC20.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe (file missing)

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Unknown owner - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe (file missing)

Wykasowałem z plików zaznaczonych na zerwono jedynie pierwszy i ostatni, gdyż pozostałych Nieudało sie znaleźć ani idąc po drzewku wg opisanych ścieżek, ani opcją “wyszukaj” :oops:

To też poleci.

Ej jacolok

tego nie rusza tylko folder od Panda Software :wink: