Sed - wyciągnięcie dwóch wyrażeń z jednego wiersza


(macios4) #1

Witam, założmy że z pliku, z jednego wiersza o zawrtości na przykład:

chcę wydobyć słowa "tekst" oraz "text".

Polecenie:

sed -e 's/.*jakis//;s/wsr.*//;s/.*drugi//;s/ins.*//' plik

zwraca wynik tylko pierwszego słowa czyli "tekst" ale drugiego wyrażenia już nie ma. Jak można te oba wyrażenia wyselekcjonować jednym poleceniem?