Sensor V-track czy laserowy?


(Maziuse) #1

Czym różnią się te dwa sensory?


(Lechoslawgmer) #2

tu możesz poczytać http://www.a4tech.com/V-Track/zg4.aspx


(Maziuse) #3

Nie znam angielskiego :slight_smile: