SetPoint dla Logitech MX1100R w Windows7 64b

Oprogramowanie SetPoint dla myszy Logitech w Viście 64b działało prawidłowo, tj. przełącznik widoczności ikony w obszarze powiadomień (zaznaczenie kol. żółtym) jest aktywny i umożliwia jej umieszczenie w tym obszarze (zazn. kolorem czerwonym).

Natomiast w Windows7 64b, po instalacji sterownika i oprogramowania SetPoint ver.4.8 (wg Logitech przeznaczonego również pod WIN7; plik setpoint480b.exe) ikony programu w obszarze powiadomień nie można włączyć, a wymieniony przełącznik w programie jest na stałe wyłączony (nie aktywny - kolor szary). Polecenie w autostarcie (path\SetPoint.exe) mające na celu włączenie tej ikony, nie działa, w przeciwieństwie do polecenia z menu otwierającego okno programu (“path\SetPoint.exe /s”). Sytuacja jest niekomfortowa, ponieważ utrudniona jest kontrola stanu baterii (również szybka zmiana parametrów pracy myszy).

Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Jak można go rozwiązać.

U siebie na Win7 x64 ENG mam wersję SetPointa 4.72.40 x64 i wszystko działa prawidłowo. Sprawdź może u siebie tę wersję.

Nawet mam tą samą myszkę, jedynie wersję bez ‘R’ :wink:

Ja ma co prawda G5 ale u mnie działa tylko na wersji 4.82.4.0 więc pościągaj kilka wersji oprogramowania i potestuj…

Zainstalowana wersja dla systemu 64-bit? Bo są dwie. setpoint480.exe oraz setpoint480_x64.exe

Spróbuj zmodyfikować wpis w autostarcie, dodając parametr /S.

U mnie działa poprawnie Centrum Sterowania wersja 4.80.103, wersja sterownika 4.82.11

Dziękuję za zainteresowanie.

Polecenie z parametrem /s powoduje standardowe otwarcie okna SetPoint, a nie otwarcie programu zminimalizowanego do ikony w obszarze powiadomień. Polecenie z tym parametrem jest również w menu.

Trudno było mi znaleźć plik setpoint480.exe (szczególnie na polskich stronach Logitech). A z plikiem o nazwie setpoint480_x64.exe nie spotkałem się w ogóle. Skąd kolega go ściągnął?

Logitech MX1100 SetPoint x64 4.80 (26.12.2009) - 68,2MB

Teraz jest OK.

Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu. =D>