Shape C++


(Scar9) #1

mam do zrobienia kostkę do gry w C++ builder. wstawione mam sześć shape z kolejnymi numerami . jak to zrobic zeby po naciśnięciu buttona został wybrany losowo shape z jednym z numerów?


(Johny) #2

Szukaj funkcji srand(ziarno),rnd,ziarno inicjuje generator liczb losowych


(Scar9) #3

prosze o dokładniejszy opis


(Fiołek) #4

srand - raz na początku, ustawia ziarno dla liczb losowych.

rand - losuje liczbę pseudolosową.


(Bartek 525) #5

Dokładniej:

Zdarzenie OnCreate TForm:

srand();

a jeśli nie pójdzie, to*:

srand(time(NULL));

zdarzenie kliknięcia na przycisk:

rand() % 5 + 1;

*jeśli użyjesz time(NULL), to na górze musisz dodać:

#include "time.h"

(Fiołek) #6

ctime dla C++, nie powinno się używać time.h.

Nazwy plików nagłówkowych będących w "ścieżkach bibliotek"(ścieżki globalne, ścieżki domyślne itp.) ujmuje się w nawiasy ostre("<" i ">").