Sieć bezprzewodowa nie działa


(Bartula Saba) #1

Czesć mój proglem polega na tym ze od jakiegos czasu po formacie komputera nie moge połaczyc się z internetem . Internet w komputerze posiada ruter i wifi ktore łaczy sie przez kabel od interentu . W laptopie internet działa a w komputerze system widzi siec ale nie moze sie połaczyc Sad . Jestem kompletnie nie obeznany w tych sprawach i licze na wasza pomoc:/

dane z wiersza poleceń z laptopa:

Konfiguracja IP systemu Windows


Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : EURO-Komp

Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:


Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : EE-39-DF-AB-86-9A

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : E8-39-DF-AB-86-9A

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::2009:1700:d07d:bc28%12(Preferowane


Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferowane)

Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 11 grudnia 2012 11:55:02

Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 12 grudnia 2012 14:46:04

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 317209055

Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-13-A8-46-5B-00-24-54-39-2A-9


Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.16.1

194.204.152.34

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8040 Family PCI-E Fast

thernet Controller

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-24-54-C1-2E-E2

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{E9F18B24-517F-497F-BFAC-63F00E44AF37}:


Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:149a:e74f:2652:ffe5(Pre

erowane)

Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::149a:e74f:2652:ffe5%20(Preferowane


Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Reusable ISATAP Interface {D4B39B80-A88E-40A0-92A9-40C682600403}Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{FFC8C7E5-AB0B-4EFD-817D-FD152C84738A}:


Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{53B12E2F-C6FA-45C4-92DD-8F2FF38D1B8E}:


Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #5

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


A to wpis z komputera:

Konfiguracja IP systemu Windows


Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : bartek

Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-E0-4C-E4-EA-98

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101

Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::2e0:4cff:fee4:ea98%4

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.16.1

194.204.152.34

fec0:0:0:ffff::1%2

fec0:0:0:ffff::2%2

fec0:0:0:ffff::3%2

Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 11 grudnia 2012 14:18:33

Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 12 grudnia 2012 14:18:33


Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 3:


Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

Opis . . . . . . . . . . . . . . : Ralink RT2500 Wireless LAN Card

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-02-44-98-1E-7F


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%6

Brama domyślna. . . . . . . . . . :

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa Automatic Tunneling Pseudo-Interface:


Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface


Adres fizyczny. . . . . . . . . . : C0-A8-01-65

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Adres IP. . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.101%2

Brama domyślna. . . . . . . . . . :

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2

fec0:0:0:ffff::2%2

fec0:0:0:ffff::3%2

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony