[Sieć] Nie moge się połączyć z żadną stroną


(Konrad12315) #1

Witam.

Mam problem z Vistą, a dokładniej z Netem.

Mam stałe łączę 1024Kb/s od Pol-Net'u.

Vista Ulitimate OEM PL

Problem:

Gdy próbuje wejść na jakąś strone w Internet Eplorer 7 np. Google po mniej wiecej 10 sekundach pokazuje się błąd "Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź podłączenie do internetu", a więc tak też zrobiłem tj. Kabelki itd. Nic nie pomogło, potem zadzwoniłem do Obsługi Klienta i kazali mi jakieś pingi robić w cmd, itd. Powiedział też abym w ustawieniach połączenia w IE, odznaczył Automatyczną konfiguracje i fakt za pierwszym razem pomogło, ale następnym już nie. Wszystkie inne sieci takie jak GG, uTorren działają bez zarzutów tj. odbieram i wysyłam.

Nie mogę także ściągać łatek do systemu. Próbowałem zresetować karte, wylączać Zapore ale to nic nie pomogło. Ja juz kompletnie nie wiem co robić.

Dziwne jest to, że na VMware Workstation z wgranym XPekiem net mi działa! :-o

Wszystkie stery wgrałem z płyty dostarczonej od producenta.

Płyta główna jest tzw. vista compatible i jak sądze karta sieciowa też :slight_smile: [w końcu integra]

P.S Nie będę wracał do Xpeka bo nie po to wydałem 600 zł by Vista leżała w półce :evil:

Z góry dzięki za pomoc.


(huber2t) #2

Podaj log z hijackthis


(Konrad12315) #3

O to i on:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:56:53, on 2008-05-23

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\hqtray.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\bin\vmware-vmx.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [vmware-tray] "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VMware hqtray] "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\hqtray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\program files (x86)\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Bufor wydruku (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: VMware Agent Service (ufad-ws60) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-ufad.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Dysk wirtualny (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - C:\Windows\system32\vmnat.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


--

End of file - 5974 bytes

(huber2t) #4

Log ok


(Konrad12315) #5

Hmm... No to nie wiem co się dzieje :expressionless: