Siemens C60-stan pamięci

Jak sprawdzić w siemensie c60 stan pamięci? To znaczy ile jest zajęte a ile wolne?

Pozdrawiam :slight_smile:

Menu > własne > obrazki > najeżdżasz na obrazek > opcje > Pojemność i

Menu > rozrywka > gry > Najeżdżasz na jakis folder > pojemność.