Silnia w C

Witam. Proszę o poprawienie mojego programiku. Jestem początkujący więc proszę o wyrozumiałość. Chodzi o program który wczytuje podaną wartość przez użytkownika i podaje jego silnie. Napisałem coś takiego:

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{

  int silnia(int n);

  int w;

  printf("Podaj liczbe calkowita dodatnia: ");

  scanf("%d",&n);

  if(n==1|n==0)

  {

  printf("Wynik wynosi 1");

}

  if(n<0)

  {

  printf("podales zla liczbe");

}

  else

  for(n=1;n
  {

                    w=n*silnia(n-1);

                    printf("%d",w);

                    }

  getch();

}

Pokazuje błąd przy scanf

Deklarujesz funkcję silnia, a gdzie jej definicja?

for(n=1;silnia*=n;n++)

W tej linijce mnożysz adres ( miejsce gdzie w pamięci się funkcja znajduje ) funkcji przez wartość ze zmiennej n. To sensu nie ma, szczególnie w tym przypadku :stuck_out_tongue: Ostatnie linijki programu powinny wyglądać tak:

if(n<0)

{

 printf("podales zla liczbe");

} else {

 printf("%d\n", silnia(n));

}

Funkcję silnia zdefinuj pod funkcją main i będzie w miarę git :slight_smile:

To jest C++(iostream, przestrzenie nazw), nie C.

C++ nie pozwala definiować funkcji w funkcji.

| to nie logiczne tylko bitowe or.

Używasz funkcji jako zmiennej(n=1;n

Zapoznaj się z jakimś kursem C lub C++, tam będziesz miał opisane jak napisać poprawny program(pewnie przykład z silnią też gdzieś znajdziesz ;).

Rozrysuj sobie silnie w schemacie blokowym moze być ci łatwiej :slight_smile:

Błąd pokazuje nie przy scanf zaś przy zmiennej n użytej w scanf. Zmienna n nie zadeklarowana wcześniej.

Ja bym to zrobił tak:

#include 

#include 


int main(int argc, char *argv[])

{int i=1,n=0,d[10000],p=0,m;


for (n=0;n<10001;n++)

d[n]=0;

d[0]=1;

printf("Z jakiej liczby chcesz policzyc silnie:");

scanf("%d",&m);

while (i
{

for (n=0;n<10000;n++)

   {d[n]=d[n]*i;}

for (n=0;n<10000;n++)

{

   if (d[n]>9)

{

      p=(d[n]-d[n]%10)/10;

      d[n]=d[n]%10;

      d[n+1]=d[n+1]+p;}}

i++;}

printf("%d!=",m);

for (n=10000;n>-1;n--)

{ if (d[n]!=0)

  break;}

for(n;n>-1;n--)

printf("%d",d[n]);

printf("\n");

 system("PAUSE");  

 return 0;

}

Kaczor_90 , bardziej bez sensu nie udało się wymyślić?

Nie sądzę by ktoś chciał liczyć silnie z 200.

Nie mówiąc o tym że masz błędy spowodowane brakiem podstaw.

Jeżeli masz zadeklarowaną tablicę A[3] to oznacza że ma ona trzy elementy A[0],A[1],A[2].

Funkcja licząca silnie może wyglądać np tak (dodaj ją przed funkcją main):

int silnia(int n)

{

  int wynik = 1;

  for(int i = 2; i <= n; i++)

    wynik *= i;

  return wynik;

}

i wywołaj w programie dając przed wywołaniem if’a żeby wykluczyć podanie błędnych parametrów (n musi być większe od 0)

Albo tak:

unsigned silnia(unsigned n)