Simpler;czy juz wszystko OK


(Bogdanm Poland) #1

Drodzy koledzy w pierwszych moich słowach chcialem podziekowac ludzim tu piszącym za trafne uwagi i pomoc która pozwoliła mi na usuniecie mojego problemu ( tak przynajmniej mysle) zastosowałem sie do rad kolegów z innych postów co do usuniecia simplera oraz biblotek które po nim pozostały; bo niech chcałbym niewswiadmie rozsyłac dalej tego virusa

Mój problem polega na tym ze nie wiem czy wszystko jest juz ok jesli to nie sprawi wam trudnosci prosiłbym o sprawdznie tego loga :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:11:49, on 2006-11-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

d:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE

d:\program files\panda software\panda internet security 2007\WebProxy.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\wewe\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://login.live.com/resetpw.srf?lc=1045

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] D:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Converter Registry Controller] "D:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\RegistryController.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDFConverterReminder] "D:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\EReg.exe" -r "D:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\ereg.ini"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Open PDF in Word - res://D:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\IEShellExt.dll /100

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - D:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - D:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: avldr - D:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - d:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

(Joan Sunshine) #2

W HJT zaznaczasz wpisy i klikasz na dole "Fix checked" :

Zainstaluj SP2.

Przeczyść rejestr – użyj do tego jv16 PowerTools 2006 1.5.2.344.

Pozatym przejrzyj: Optymalizacja XP. :slight_smile:


(Bogdanm Poland) #3

Dziekuje bardzo za tak szybka i precyzyjna odpowiedz zastosowalem sie do zaleceń ( sp2 zainstaluje jak tylko wezme od kumpla )

To log jaki mam teraz:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:25:26, on 2006-11-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

d:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE

d:\program files\panda software\panda internet security 2007\WebProxy.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\wewe\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://login.live.com/resetpw.srf?lc=1045

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] D:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDF Converter Registry Controller] "D:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\RegistryController.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PDFConverterReminder] "D:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\EReg.exe" -r "D:\PROGRA~1\ScanSoft\PDFCON~1\EReg\ereg.ini"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Open PDF in Word - res://D:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\IEShellExt.dll /100

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - D:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - D:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - D:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: avldr - D:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - d:\program files\panda software\panda internet security 2007\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - D:\Program Files\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

dziekuje wszystkim za pomoc jaka mi udzielono na tym Forum i Życze dlugich lat dzialnia temu forum jak i suerom wszkiego najlepszego i jak najmniej robali virusow itd.


(Joan Sunshine) #4

Czysto :slight_smile: