Simpler.exe, gg.dll- dziwne pliki sprawiające problemy z gg


(Davidzio5) #1

Witam.

Przy otwieraniu systemu Avira wykrywa dwa virusy. pierwszy simpler.exe a drugiego nie pamiętam. Kumpel napisał że wysłałem mu jakiegoś linka.

Nie wiem co się dzieje oto log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:46:01, on 2006-11-26

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

E:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Uninstall.exe

E:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\GUARDGUI.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\GUARDGUI.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\MA2EB1~1.X\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.359\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.fotka.pl/login.php?back_url=/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.253:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [GoldTach] D:\Program Files\Matinsoft\GoldTach\GoldTach.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] E:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] E:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Global Startup: Uninstall.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'tasp.dll' missing

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IPSUploader Control) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/2836/defaults/activex/IPSUploader.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BCAD645B-D670-4652-9E1C-19BBE33CF032}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.34.52

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Davidzio5) #3

Niestety nie wiem czy to możliwe ale podczas gdy uruchamiał się komputer dałem F8 wybrałem Tryb awaryjny potem system i coś się załadowało a potem "_" mrugał i tyle ;/

Nie wiem może wirus zablokował tą opcję?


(adam9870) #4

W takim razie spróbuj zrobić to w trybie normalnym. Wybierz start => programy => autostart => skasuj Uninstall.exe z prawokliku.