Sinusoida w excelu


(Blazej2) #1

Jak zrobić w excelu wykres sinusa kąta a, czyli sinusoidę??


(Copert) #2

w pierwszej kolumnie wpisz liczby od 0 do 6,3 np. co 0,1, w kolumnie drugiej wyrażenie =sin(x) gdzie x to adres komórki obok, potem wybierz wykres XY punktowy i sinusoida gotowa :mrgreen: