Skaczące pingi


(Dessoux) #1

Witam.

Od pewnego czasu dotyka mnie problem pingów, które skaczą jak szalone. Raz jest 30ms, 27ms, 34ms, 29ms, a następnie 120ms+ (dochodzi nawet do 400). Zanim skonsultuje się z dostawcą internetu chciałbym się upewnić, że to nie wina kompa. Moje pytanie brzmi: jak to sprawdzić?


(roobal) #2

Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh int ip show config

route print

nslookup dobprogramy.pl

ping -n 20 dobreprogramy.pl

tracert dobreprogramy.pl

netstat -p tcp -n

wmic nic list brief

wmic nicconfig

Jeśli łączysz się bezprzewodowo, podaj wyniki poleceń.

netsh wlan show drivers

netsh wlan show profile

netsh wlan show networks mode=bssid

(Dessoux) #3
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.


C:\Users\Admin>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Admin-Komputer

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ wezla . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wlaczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wlaczony. . . . : Nie


Karta Ethernet Polaczenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego polaczenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Con

troller (NDIS 6.20)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-24-1D-CF-F6-70

  DHCP wlaczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wlaczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 polaczenia lokalnego . : fe80::41a9:d954:33ee:6971%10(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.20(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierzawa uzyskana. . . . . . . . : 24 maja 2013 13:56:50

  Dzierzawa wygasa. . . . . . . . . : 24 maja 2013 15:56:54

  Brama domyslna. . . . . . . . . . : 172.16.0.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234890269

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-15-37-07-B9-00-24-1D-CF-F6-70


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 195.46.37.2

                    195.46.37.3

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wlaczony


Karta tunelowa isatap.{22B0EB1F-96F2-42A6-842C-ECAC34E1234E}:


  Stan nosnika . . . . . . . . . . .: Nosnik odlaczony

  Sufiks DNS konkretnego polaczenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wlaczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wlaczona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego polaczenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wlaczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wlaczona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:953c:1071:2ea2:53ef:ffeb(Pref

erowane)

  Adres IPv6 polaczenia lokalnego . : fe80::1071:2ea2:53ef:ffeb%14(Preferowane)


  Brama domyslna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wylaczony


C:\Users\Admin>netsh int ip show config


Konfiguracja interfejsu Polaczenie lokalne

  DHCP wlaczone: Tak

  Adres IP: 172.16.0.20

  Prefiks podsieci: 172.16.0.0/24 (maska 255.255.255.0)


  Brama domyslna: 172.16.0.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 20

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 195.46.37.2

                     195.46.37.3

  Rejestrowanie za pomoca ktorego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP wlaczone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomoca ktorego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: BrakC:\Users\Admin>route print

===========================================================================

Lista interfejsow

 10...00 24 1d cf f6 70 ......Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (

NDIS 6.20)

 1...........................Software Loopback Interface 1

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.20 20

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

    172.16.0.0 255.255.255.0 On-link 172.16.0.20 276

   172.16.0.20 255.255.255.255 On-link 172.16.0.20 276

   172.16.0.255 255.255.255.255 On-link 172.16.0.20 276

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.16.0.20 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.16.0.20 276

===========================================================================

Trasy trwale:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jesli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 14 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 14 58 2001::/32 On-link

 14 306 2001:0:9d38:953c:1071:2ea2:53ef:ffeb/128

                  On-link

 10 276 fe80::/64 On-link

 14 306 fe80::/64 On-link

 14 306 fe80::1071:2ea2:53ef:ffeb/128

                  On-link

 10 276 fe80::41a9:d954:33ee:6971/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 14 306 ff00::/8 On-link

 10 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwale:

 Brak


C:\Users\Admin>nslookup dobreprogramy.pl

Serwer: kalliope.wide-net.pl

Address: 195.46.37.2


Nieautorytatywna odpowiedz:

Nazwa: dobreprogramy.pl

Address: 194.0.171.150C:\Users\Admin>ping -n 20 dobreprogramy.pl


Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=53ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=33ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=24ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=25ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=469ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=42ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=20ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=18ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=21ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=539ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=36ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=29ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=24ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=22ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=533ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=72ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=22ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=20ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=21ms TTL=123

Odpowiedz z 194.0.171.150: bajtow=32 czas=23ms TTL=123


Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:

  Pakiety: Wyslane = 20, Odebrane = 20, Utracone = 0

       (0% straty),

Szacunkowy czas bladzenia pakietow w millisekundach:

  Minimum = 18 ms, Maksimum = 539 ms, Czas sredni = 102 ms


C:\Users\Admin>tracert dobreprogramy.pl


Sledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalna liczba 30 przeskokow:


 1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.16.0.1

 2 15 ms 13 ms 5 ms 10.0.0.1

 3 191 ms 137 ms 217 ms rt-bgp1.wide-net.pl [195.8.52.1]

 4 26 ms 27 ms 16 ms 46.28.244.249

 5 16 ms 17 ms 35 ms xenium.plix.pl [195.182.218.145]

 6 15 ms 25 ms 18 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Sledzenie zakonczone.


C:\Users\Admin>netstat -p tcp -n


Aktywne polaczenia


 Protokol Adres lokalny Obcy adres Stan

 TCP 127.0.0.1:53446 127.0.0.1:53447 USTANOWIONO

 TCP 127.0.0.1:53447 127.0.0.1:53446 USTANOWIONO

 TCP 172.16.0.20:50289 77.234.41.52:80 USTANOWIONO

 TCP 172.16.0.20:51913 173.194.112.195:80 OCZEKIWANIE_ZAMKN

 TCP 172.16.0.20:53646 195.42.113.233:80 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 172.16.0.20:53647 195.42.113.233:80 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 172.16.0.20:53650 195.42.113.233:80 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 172.16.0.20:53651 195.42.113.233:80 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 172.16.0.20:53654 195.42.113.233:80 CZAS_OCZEKIWANIA

 TCP 172.16.0.20:53656 195.42.113.233:80 CZAS_OCZEKIWANIA


C:\Users\Admin>wmic nic list brief

AdapterType DeviceID MACAddress Name

              NetworkAddresses ServiceName Speed

        0 WAN Miniport (SSTP)

                       RasSstp

        1 WAN Miniport (IKEv2)

                       RasAgileVpn

        2 WAN Miniport (L2TP)

                       Rasl2tp

        3 WAN Miniport (PPTP)

                       PptpMiniport

        4 WAN Miniport (PPPOE)

                       RasPppoe

        5 WAN Miniport (IPv6)

                       NdisWan

        6 WAN Miniport (Network Monitor)

                       NdisWan

Ethernet 802.3 7 00:24:1D:CF:F6:70 Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethern

et Controller (NDIS 6.20) L1C 100000000

        8 WAN Miniport (IP)

                       NdisWan

Tunnel 9 Karta Microsoft ISATAP

                       tunnel 100000

        10 RAS Async Adapter


Tunnel 11 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

                       tunnel 100000

        12 Sony Ericsson Device 1039 USB Ether

net Emulation (NDIS 5)

Tunnel 14 Karta Microsoft 6to4

                       tunnel

        15 TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)

                       tap0901t

        17 avast! Firewall NDIS Filter Minipor

t aswNdisC:\Users\Admin>wmic nicconfig

ArpAlwaysSourceRoute ArpUseEtherSNAP Caption

                DatabasePath DeadGWDetectE

nabled DefaultIPGateway DefaultTOS DefaultTTL Description

                DHCPEnabled DHCPLeaseExpires DHCPLeas

eObtained DHCPServer DNSDomain DNSDomainSuffixSearchOrder DNSEnabled

ForWINSResolution DNSHostName DNSServerSearchOrder DomainDNSRegi

strationEnabled ForwardBufferMemory FullDNSRegistrationEnabled GatewayCostMet

ric IGMPLevel Index InterfaceIndex IPAddress

   IPConnectionMetric IPEnabled IPFilterSecurityEnabled IPPortSecurityEnabl

ed IPSecPermitIPProtocols IPSecPermitTCPPorts IPSecPermitUDPPorts IPSubnet

        IPUseZeroBroadcast IPXAddress IPXEnabled IPXFrameType IPXMedi

aType IPXNetworkNumber IPXVirtualNetNumber KeepAliveInterval KeepAliveTime

MACAddress MTU NumForwardPackets PMTUBHDetectEnabled PMTUDiscoveryEna

bled ServiceName SettingID TcpipNetbiosOptions

 TcpMaxConnectRetransmissions TcpMaxDataRetransmissions TcpNumConnections Tcp

UseRFC1122UrgentPointer TcpWindowSize WINSEnableLMHostsLookup WINSHostLookupF

ile WINSPrimaryServer WINSScopeID WINSSecondaryServer

                    [00000000] WAN Miniport (SSTP)


                         WAN Miniport (SSTP)

                FALSE
        0 2

             FALSE

   RasSstp {71F897D7-EB7C-4D8D-89DB-AC80D9DD2270}
                    [00000001] WAN Miniport (IKEv2)


                         WAN Miniport (IKEv2)

                FALSE
        1 15

             FALSE

   RasAgileVpn {D21AE28A-505A-43CA-830D-45F58B01F4B0}
                    [00000002] WAN Miniport (L2TP)


                         WAN Miniport (L2TP)

                FALSE
        2 3

             FALSE

   Rasl2tp {E43D242B-9EAB-4626-A952-46649FBB939A}
                    [00000003] WAN Miniport (PPTP)


                         WAN Miniport (PPTP)

                FALSE
        3 4

             FALSE

   PptpMiniport {DF4A9D2C-8742-4EB1-8703-D395C4183F33}
                    [00000004] WAN Miniport (PPPOE)


                         WAN Miniport (PPPOE)

                FALSE
        4 5

             FALSE

   RasPppoe {8E301A52-AFFA-4F49-B9CA-C79096A1A056}
                    [00000005] WAN Miniport (IPv6)


                         WAN Miniport (IPv6)

                FALSE
        5 6

             FALSE

   NdisWan {9A399D81-2EAD-4F23-BCDD-637FC13DCD51}
                    [00000006] WAN Miniport (Network Monitor)


                         WAN Miniport (Network Monitor)

                FALSE
        6 7

             FALSE

   NdisWan {5BF54C7E-91DA-457D-80BF-333677D7E316}
                    [00000007] Atheros AR8131 PCI-E Gigabit E

thernet Controller (NDIS 6.20) %SystemRoot%\System32\drivers\etc

    {"172.16.0.1"} Atheros AR8131 PCI-E Gigabit E

thernet Controller (NDIS 6.20) TRUE 20130524155655.000000+120 20130524

135655.000000+120 172.16.0.1 {} FALSE

          Admin-Komputer {"195.46.37.2", "195.46.37.3"} FALSE

                   TRUE {0}

        7 10 {"172.16.0.20", "fe80::41a9:d954:33ee:697

1"} 20 TRUE FALSE

  {} {} {} {"255.255.

255.0", "64"}


00:24:1D:CF:F6:70

   L1C {22B0EB1F-96F2-42A6-842C-ECAC34E1234E} 0


                    TRUE


                    [00000008] WAN Miniport (IP)


                         WAN Miniport (IP)

                FALSE
        8 8

             FALSE

   NdisWan {2CAA64ED-BAA3-4473-B637-DEC65A14C8AA}
                    [00000009] Karta Microsoft ISATAP


                         Karta Microsoft ISATAP

                FALSE
        9 17

             FALSE

   tunnel {583548A4-835C-499D-9EE1-954F141265D9}
                    [00000010] RAS Async Adapter


                         RAS Async Adapter

                FALSE
        10 9

             FALSE

   AsyncMac {78032B7E-4968-42D3-9F37-287EA86C0AAA}
                    [00000011] Karta tunelowania Teredo firmy

 Microsoft

                         Karta tunelowania Teredo firmy

 Microsoft FALSE
        11 14

             FALSE

   tunnel {3034174B-9CFC-4593-A121-9840167AAFE3}
                    [00000012] Sony Ericsson Device 1039 USB

Ethernet Emulation (NDIS 5)

                         Sony Ericsson Device 1039 USB

Ethernet Emulation (NDIS 5) TRUE
        12 12

             FALSE

   s1039nd5 {B6496CE6-9CF9-4A16-9E75-C998130552A2}
                    [00000014] Karta Microsoft 6to4


                         Karta Microsoft 6to4

                FALSE
        14 11

             FALSE

   tunnel {A7971F9D-EFBC-4AA1-BF4E-D3E8D1845033}
                    [00000015] TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)


                         TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)

                TRUE
        15 13

             FALSE

   tap0901t {8292D86D-C61F-4D07-8AE4-E7F1E1928A61}
                    [00000017] avast! Firewall NDIS Filter Mi

niport

                         avast! Firewall NDIS Filter Mi

niport FALSE
        17 16

             FALSE

   aswNdis {36D4CFEA-A47A-424B-98DC-AF6A32224EF5}


C:\Users\Admin>

Dodane 28.05.2013 (Wt) 15:08

@bump

Dodane 28.05.2013 (Wt) 15:08

@bump


(roobal) #4

Tracert pokazuje, że opóźnienie generowane jest na routerze twojego dostawcy, więc problem nie występuje u Ciebie. Te same wyniki możesz dostarczyć administratorowi sieci.


(Dessoux) #5

Dziękuje jestem bardzo wdzięczny.