Skaczący ping

Witam wszystkich.

Mam mały problem, albowiem od kiedy ściągnąłem podejrzany plik(już usunięty), zaczął mi “skakać” ping w rożnych grach. Przy pierwszych minutach grania utrzymuje się on w granicach 50-100, jednak później wzrasta do ok. 500 i wyżej. Podejrzewam, że mam jakiegoś niechcianego syfa :frowning: . Mam internet od Neostrady 2 mb. Wcześniej nic się działo, a nikt w okolicy nie skarżył się na swój internet od tego samego dostawcy. Proszę o pomoc, bo na wirusach niezbyt się znam. Avast wykrył dwa spyware-geny jednak je już usunąłem. Załączam log z Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:55:39, on 2010-12-07

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18975)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Windows\mHotkey.exe

C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\SearchSettings.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

C:\Xfire\Xfire.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\Rexus\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Users\Rexus\AppData\Roaming\air\mute\1.0.0.0\explorer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Program Files\RegCleaner\RegCleanr.exe

D:\Program Files\Hijakcthis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56626&homepage=http://home.mywebsearch.com/index.jhtml?n=77C09F4F&ptnrS=ZNfox000&ptb=b5WUuUdCTiS0wlC9DW3e.A

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=56626&homepage=http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\SearchSettings.dll

R3 - URLSearchHook: XfireXO Toolbar - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll

R3 - URLSearchHook: Gossiper Toolbar - {0a452a47-c5a8-4854-a237-4b9b06b376f0} - C:\Program Files\Gossiper\tbGoss.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Gossiper Toolbar - {0a452a47-c5a8-4854-a237-4b9b06b376f0} - C:\Program Files\Gossiper\tbGoss.dll

O2 - BHO: (no name) - {140BD8E3-C167-11D4-B4A3-080000180323} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: XfireXO Toolbar - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\SearchSettings.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO Class - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\ProgramData\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - (no file)

O3 - Toolbar: XfireXO Toolbar - {5e5ab302-7f65-44cd-8211-c1d4caaccea3} - C:\Program Files\XfireXO\tbXfir.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Gossiper Toolbar - {0a452a47-c5a8-4854-a237-4b9b06b376f0} - C:\Program Files\Gossiper\tbGoss.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Turbine Download Manager Tray Icon] "D:\Program Files\Turbine\Turbine Download Manager\TurbineDownloadManagerIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] "C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\SearchSettings.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mute] C:\Users\Rexus\AppData\Roaming\air\mute\1.0.0.0\updater.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Real Desktop] "C:\Program Files\Real Desktop\Real Desktop.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Users\Rexus\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu 10] "D:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Pando Media Booster] C:\Program Files\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

O4 - Startup: ImpulseNow.lnk = C:\Program Files\Stardock\Impulse\Now\ImpulseNow.exe

O4 - Startup: Real Desktop.lnk = C:\Program Files\Real Desktop\Real Desktop.exe

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Xfire\Xfire.exe

O4 - Global Startup: GamersFirst LIVE!.lnk = C:\Program Files\GamersFirst\LIVE!\Live.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Users\Rexus\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O15 - Trusted Zone: *.moove.com

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TeamViewer 5 (TeamViewer5) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe

O23 - Service: TunngleService - Tunngle.net GmbH - C:\Program Files\Tunngle\TnglCtrl.exe


--

End of file - 10103 bytes

Przy okazji pragnąłbym zauważyć, że programy do zmniejszania pingu nic nie dały. Sądzę że to jakieś szkodliwe oprogramowanie.

Prawdopodobnie coś z tej grupy:

TurbineDownloadManager

YouTube Downloader Toolbar

ApplicationUpdater

GenericToolbar

Możliwe, że problem leży gdzieś głębiej, ale zajmij się najpierw tymi, zbędnymi w co nie wątpię, aplikacjami.

Ping już tak się nie zwiększa, ale czasem dalej skacze do ok. 200. Proszę o kolejne porady :smiley: