Skąd różnice w rozmiarach plików Windows 10


(Jaziko) #1

Nie mogę dojść skąd bieże się różnica w wielkości plików systemowych Windows 10 (x64) Pro -13,8GB a w wersji  Windows 10 (x64) Pro Insider  9,05GB  na takim samym komputerze, jak na poniższych ilustracjach :

System_i_zarezerwowane_miejsca.thumb.PNG

System_i_zarezerwowane_miejsca_1.thumb.J