Skąd sie biora te błędy


(Sambitom) #1

Dostawca czasu NtpClient: Wystąpił błąd podczas wyszukiwania serwera DNS ręcznie skonfigurowanej końcówki „,0x1”. Klient NtpClient ponowi próbę wyszukania serwera DNS za 15 min. Wystąpił błąd: Próba przeprowadzenia operacji, wykonywanej przez gniazdo, na nieosiągalnym hoście. (0x80072751)

Protokół TCP/IP osiągnął limit zabezpieczeń ustalony dla liczby równoczesnych prób połączeń TCP.