Skanowanie przez menu kontekstowe. Co zrobić, żeby automatycznie otworzył się log?

Zrobiłem skrót w menu kontekstowym do skanowania plików i folderów. Komendę utworzyłem w HKEY CLASSES ROOT/DIRECTORY/SHELL. Program skanuje, po czym się zamyka i tworzy w wybranym przeze mnie miejscu plik .txt z wynikami skanu. Co zrobić, żeby automatycznie otworzył się log?