Składanie stron WWW


(Derbeth) #1

Szukam programu, który łączył by kilka plików w jednen plik HTML. Oczywiście, powinien przyjmować parametry tak, by po podaniu parametru sam znajdywał odpowiednie pliki i tworzył odpowiednie wyjście.