Skladnia dla PPA w Ubuntu


(quantumrush) #1

Czy do składni PPA zalicza się też końcowe main

deb http://ppa.launchpad.net/damien-moore/codeblocks-stable/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main


(Domker) #2

Tak oznacza to główną gałąź. Jak dasz testing (i fizycznie takowe też występuje w repo) to będziesz miał z gałęzi testowej itd.
“main” jest odzwierciedleniem struktury katalogów w repo: http://ppa.launchpad.net/damien-moore/codeblocks-stable/ubuntu/dists/xenial/

W Ubuntu Zetsy (17.04) masz Codeblocks w repozytorium universe jakbyś szukał.


(quantumrush) #3

Dzięki za wyjaśnienie, ale mi chodzilo głównie o to, czy main zalicza się do składni. OK dzięki, w takim razie zastanowię nad Ubunty Zetsy.