Skrót do dysku sieciowego wraz z poświadczeniami

Szukam i próbuję bez skutku - czy jest możliwość utworzenia skrótu do dysku sieciowego tak, by w nim od razu były poświadczenia? Chcę zrobić coś na wzór ftp://login:haslo@adresserwera.pl

Finalnie ma mi to pomóc w spisie sprzętu w firmie, by wszystkie zmiany były wprowadzane w pliku na dysku sieciowym, do którego jednocześnie będą mieli dostęp inni z działu.

Jaki protokół? W systemie windows masz menedżer poświadczeń. Gdy zaznaczysz, że ma zapamiętać hasło, to będzie logował się z tymi poswiadczeniami. Skrót robisz w sposób tradycyjny.

SMB
W menedżerze poświadczeń jest opcja ex[portu ale to jest problematyczne, bo wiąże się z koniecznością późniejszego usuwania poświadczeń z systemu. Wygląda na to, ze po prostu Windows nie obsługuje takiej funkcji.

Masz rację nazwa użytkownika i hasło w ścieżce UNC nie jest obsługiwane ze względów bezpieczeństwa.
W systemach unixowych często akceptowana jest tylko nazwa użytkownika w UNC, a hasło jest szukane, czy występuje w poświadczeniach.

Możesz obejść problem mapując zasób poprzez “net use”:
net use x: \\ścieżka\do\zasobu /user:użytkownik hasło /P:no

Opcja “/P:no” sprawia, że mapowanie jest tylko ograniczone do obecnej sesji.

Możesz też odmapować:
net user x: /delete

Wystarczy zrobić to w formie pliku wsadowego BAT lub skryptu VBS :slight_smile:

2 polubienia

Sprobuj jeszcze pushd i popd.

1 polubienie