Skrypt 1


(system) #1

Jak przerobić następujący skrypt aby zmienić rozmiar czcionki i utworzyć nowy element DIV i jak sformułować ten kawałek kodu

Najedź na ten link

Aby wyświetlała się w nim zawartość drugiego dymka DIV

A to cały skrypt

Zaczynamy od dodania do znacznika BODY takiego ciągu:

onload="init()"

Zaraz PO znaczniku BODY wstawiamy:

.tooltip {position:absolute; top:-200; width: 200; padding:5; border-width:1; border-style:solid; background: #D7D7FF; color:#254B72;}

var mpos=new Array();

var mdir=new Array();

var maxmenus=1;

var delay=20;

function do_menu(e, menu)

{

mdir[menu]=-mdir[menu];

if(mpos[menu]<=-122)

{

if(document.layers)

{

document.layers["menu"+menu].top=e.pageY-122;

document.layers["menu"+menu].left=e.pageX;

} else

{

document.all["menu"+menu].style.top=event.y-122;

document.all["menu"+menu].style.left=event.x;

}

move_menu(menu);

}

if(mpos[menu]>=0)

move_menu(menu);

}

function move_menu(menu)

{

mpos[menu]+=mdir[menu];

if(document.layers)

{

document.layers["menu"+menu].top+=mdir[menu];

document.layers["menu"+menu].clip.top=-mpos[menu];

}

else

{

document.all["menu"+menu].style.top=parseInt(document.all["menu"+menu].style.top)+mdir[menu];

document.all["menu"+menu].style.clip="rect("+(-mpos[menu])+",auto,auto,auto)";

}

if(mpos[menu]>-122 && mpos[menu]<0)

setTimeout("move_menu("+menu+")", delay);

}

function init()

{

for(i=0; i

{

mpos_=-122;_

mdir__=-4;

}

}

A tutaj to właśnie

opisujemy sobie ciekawe linki :]

Deklaracja pojedynczego odnośnika wygląda tak:

Najedź na ten link

Zauważcie, że dla każdego linka należy utworzyć oddzielny element DIV, w obrębie którego znajdować będzie się zawartość dymka.


(adpawl) #2